BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych
Limits to Activity of Constructive Micro-Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 189-197, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza, Bariery przedsiębiorczości, Inżynieria lądowa
Micro-enterprise, Business activity, Barriers to entrepreneurship, Civil engineering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań ujętych w poniższym opracowaniu jest identyfikacja i ocena czynników mających wpływ na sytuację finansową mikroprzedsiębiorstw budowlanych. Budownictwo jest działalnością gospodarczą, która polega na wznoszeniu budynków i budowli, w wyniku których powstają nowe składniki majątku trwałego. Rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwo budowlane działalności określa się na poziomie działów PKD 2007. Wyróżnia się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42), roboty budowlane specjalistyczne (dział 43). Długotrwałość procesu budowlanego i jego koszty powodują, że produkcja budowlana jest wysoce ryzykowna. Przedsiębiorca budowlany spotyka się z dużą liczbą zagrożeń, co powoduje konieczność jak najlepszego rozpoznania niepewności i ryzyka w celu podjęcia działań nakierowanych na ich eliminację czy też łagodzenie skutków ich wystąpienia.(fragment tekstu)

The purpose of presented in the article research is to identify and to evaluate factors affecting the financial situation of the constructive micro-enterprises. The data source is the Business tendency survey in construction carried out by the Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny). The tested in the survey agents (micro-enterprises) are required to answer questions concerning the assessment of the current and expected in the coming months situation and to determine the presence of factors (among a closed list of specified determinants). The study uses 63 monthly observations of micro-firms from January 2006 to March 2011. A linear econometric model is used to evaluate links between the financial situation of the company and indicated limits to activity. Dependent variable is Fin_St, the result of averaging subjective answers to the question about changes in "the company's financial situation."(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E.J. Douglas, D.A. Shepherd, Self-Employment As A Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2002, 26 (3), s. 81-90;
 2. D.G. Blanchflower Self-employed in OECD Countries, "Labour Economics" 2000, 7 (5), s. 471-505;
 3. I. Grilo, A.R. Thurik, Determinants of Entrepreneurship in Europe, Max Planck Institute of Economics, Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy 2004, No. 30, s. 6-8.
 4. D.G. Blanchflower, A. Oswald, A. Stutzer, Latent Entrepreneurship across Nations, "European Economic Review" 2001, 45, s.680-691;
 5. P.D. Reynolds, S.M. Camp, W.D. Bygrave, E. Autio, M. Hay, Global Entrepreneurship Monitor: 2001 Executive Report, Babson College and London Business School, London 2001, s. 14.
 6. M. Minniti, S. Arenius, N. Langowitz, Global Entrepreneurship Monitoring: 2004 Report On Women and Entrepreneurship, The Centre for Woman's Leadership at Babson College/London Business School,London 2005, s. 15-37.
 7. L. Uhlaner, A.R. Thurik, Post-Materialism: A Cultural Factor Influencing Total Entrepreneurial Activity Across Nations, Max Planck Institute of Economics, Papers on Entrepreneurship, "Growth and Public Policy" 2004, No. 7; R. Kihlstrom, J.J. Laffont, A General Equilibrium Entrepreneurship Theory of the Firm Based on Risk Aversion, "Journal of Political Economy" 1979, 87 (4), s.719-748;
 8. S.C. Parker, The Effects of Risk on Self-Employment, "Small Business Economicsę 1997, 9 (6), s. 515-522;
 9. S. Davidsson, B. Honig, The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, "Journal of Business Venturing" 2003, 18, s. 301-331.
 10. N.M. Yaghoobi, H. Salarzehi, H. Aramesh, H. Akbari, An Evaluation of Independent Entrepreneurship Obstacles in Industrial SMEs, "European Journal of Social Sciences" 2010, Vol. 15, No. 4, s. 512-520.
 11. H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 25.
 12. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, PKPP Lewiatan, Warszawa, kwiecień 2011, s. 3, 52.
 13. M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infos Biuro Analiz Sejmowych, nr 4 (28) z dnia 28 lutego 2008 r., s. 2.
 14. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 115.
 15. N. Daszkiewicz, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, SPG, Gdańsk 2004, s. 64.
 16. S. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, K. Zięba, A. Sobiechowska-Ziegert, Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w Ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk 2010, s.17.
 17. Badanie koniunktury gospodarczej. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, GUS, Warszawa 2010, s. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu