BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szemiot-Trzepałko Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dojrzałość jakościowa firm a ich świadomość odpowiedzialności społecznej
Quality Maturity of Companies and Their Consciousness of Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 27, s. 271-278, tab., rys.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Zarządzanie jakością, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu
Enterprises, Communication company-environment, Quality management, Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie działające przedsiębiorstwa, zarówno te małe, jak i duże, bez względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonują, przywiązują coraz większą wagę do jakości świadczonych usług oraz towarów. Zdaje się to być naturalnym następstwem wzmożonej konkurencji i sytuacji gospodarczej nie tylko naszego kraju, ale również całego świata. Dojrzałość jakościowa przedsiębiorstw ma nie tylko wpływ na zachodzące w nich procesy, ale także wiąże się bezpośrednio z całym środowiskiem, w którym funkcjonują. Wysoki stopień dojrzałości jakościowej firm przekłada się również na ich świadomość odpowiedzialności społecznej, która jest istotnym elementem gospodarczego rozwoju państwa.( abstrakt oryginalny)

Contemporary operating companies, both the small and the big one, no matter of branch of economy, where their function, attach increasingly importance to quality of render a services and products. It seems to be a natural consequence of intensive concurrence and economic situation, not only for our country but also for whole world. Quality maturity of companies have not only influence on existing processes, but also directly entail with whole environment where their exist. High level of quality maturity of companies translate also on their consciousness of social responsibility, which is important element of economic development of the state.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.M. Bocheński, Logika i filozofia, PWN, Warszawa 1993.
  2. M. Chabińska-Rossakowska, Odpowiedzialność społeczna biznesu a inwestycje w kapitał ludzki w DHL Express Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 2.
  3. R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2006.
  4. E. Skrzypek, Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Problemy Jakości" 2010, nr 4.
  5. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
  6. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
  7. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
  8. K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  9. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (koncepcje, modele, metody), red. K. Perechuda, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu