BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Anna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie kryzysowe w mikroprzedsiębiorstwie - studium przypadku
Crisis Management for Micro-Enterprise - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 201-210, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Zarządzanie, Kryzys gospodarczy
Micro-enterprise, Management, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys w przedsiębiorstwie utożsamiany jest z konkretnym lub potencjalnym zdarzeniem, które może wywołać poważne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i negatywnie wpływać na jego wartość5. Kryzys to proces (ciąg zdarzeń), który zagraża egzystencji przedsiębiorstwa6. Przyczyny powstawania kryzysu w każdym przedsiębiorstwie są inne i zależą głównie od specyfiki firmy i jej otoczenia. W literaturze przedmiotu spotykamy najczęściej podział źródeł kryzysu na przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne oraz losowe i systemowe. Głównym zadaniem zarządzania kryzysowego jest podjęcie konkretnych działań, które nakierowane będą na uniknięcie kryzysu, a w przypadku jego wystąpienia na zminimalizowanie strat materialnych oraz innych negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia.(fragment tekstu)

The downturn in the Polish economy meant that many enterprises experienced problems that threaten their functioning. Such problems also occurred in the analyzed micro-enterprise, which in recent years suffered from both a consequence of the economic slowdown, as well as mistakes and omissions in the basic areas of its business: management, marketing and logistics. The implementation of specific procedures for crisis management helped the company survive the most difficult period also indicates that the only chance to overcome the crisis is to monitor the warning signs and flexible implementation of certain procedures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. PARP, Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009, Warszawa 2010, s. 36.
  2. PARP, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Warszawa 2010, s. 36.
  3. K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE w Poznaniu, Poznań 2008, s.11.
  4. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 18.
  5. I.I. Mitroff, C.M. Pearson, op.cit., s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu