BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Łukasz (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw
Tax Risk in the Economic Activity of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 211-219
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Podatki, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo
Taxes, Business activity, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko. Istnieje ono jako pewien stan rzeczy niepewnych i trudnych do przewidzenia. Dotyczy ono wszystkich firm, poczynając od tych mikro, a kończąc na dużych jednostkach. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa moglibyśmy wyróżnić m.in. ryzyko operacyjne, pozaoperacyjne i finansowe. Dotyczy ono zatem wszystkich segmentów działalności. Wśród wielorakiego ryzyka finansowego mamy do czynienia z ryzykiem podatkowym, które nabrało szczególnego znaczenia w gospodarce rynkowej. Ekonomiści wskazują, że wymieniony typ ryzyka jest związany z występowaniem określonych sankcji lub konsekwencji, które mogłyby grozić podatnikowi za bieżące bądź przyszłe operacje gospodarcze. Przykładami takich błędów mogą być np.: ryzyko wystąpienia błędu, opóźnienia rozliczeń podatkowych, jak również wystąpienie nieprawidłowości, które będą powodowały u podatnika zaległości podatkowe.(fragment tekstu)

The article discusses the tax risks in business enterprises. The text lists the internal and external factors affecting the risk of fiscal tools as well as limiting them. It also indicated for tax errors that cause risk. Interpretations are discussed in detail the tax, tax advisory services as well as actions that can be taken to reduce risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawowe zakresy kontroli podatkowej na 2010 r., publikacja elektroniczna na stronie Ministerstwa Finansów (3.11.2011 r.).
  2. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.
  3. DzU nr 112, poz. 771, ze zm.
  4. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, t.j. DzU 2011, nr 41 poz. 213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu