BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menart Łukasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Klastry turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich - studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego
Tourism Clusters as an Opportunity for Rural Development - a Case Study of the Warmia and Mazury
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 178-193, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Klastry, Turystyka, Obszary wiejskie
Business cluster, Tourism, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich przez tworzenie lokalnych powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów turystycznych na Warmii i Mazurach(fragment tekstu)

Warmia and Mazury Region is characterized by a high proportion of rural areas.The problem is their low level of economic development and economic activity. An alternative way for agriculture rural development is tourism. Regional experience shows that creating local and regional tourism clusters is a good way to support this sec-tor. They allow to perform tasks related to creation and development of tourism prod-ucts, activation of the local population and the growth of entrepreneurship in the tourism, brand building of cluster and promoting of the region, improving the quality of service and quality of tourist information. The examples of cluster structures in the re-gion suggest the possibility of using the cluster concept to strengthen the local economy in the field of tourism(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batyk I., Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
 2. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 1/2011, PAN, Kraków
 3. Jalinik M., Podmioty turystyczne czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe nr 45, Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, SGGW, Warszawa 2008
 4. Ketels Ch., European Cluster, w: Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions, Hagbarth Publications 2004
 5. Klastry w województwie warmińsko-mazurskim, PARP, Warszawa 2012.
 6. Knoblauch L., Lizińska W., Marks R., Problemy rozwoju przedsiębiorczości na tere-nach wiejskich,
 7. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa 2001
 8. Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych,
 9. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008
 10. Menart Ł., Juchniewicz M., Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego,
 11. Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 12. Menart Ł., Rola samorządu w rozwoju klastrów w regionie, w: Przegląd wybranych zagadnień rozwoju społeczno-gospodarczego, red. G Musiał, R. Żelazny, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne nr 79/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011
 13. OECD Revievs of Regional Innovation: Competitive Regional Clusters, OECD, 2007
 14. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 15. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2009 r., GUS, Katowice 2011
 16. Przybyłowski M., Tamowicz P., Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie turystyki uzdrowiskowej, IBnGR, Gdańsk 2011
 17. Rocznik Statystyczny Województwa warmińsko-mazurskiego 2010, US, Olsztyn 2010
 18. Solvel O., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stockholm 2003.
 19. Statystyczne Vademacum Samorządowca 2010, US w Olsztynie, www.stat.gov.pl.
 20. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku, UM, Olsztyn 2010
 21. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, UM, Olsztyn 2004
 22. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, UM, Olsztyn 2010.
 23. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 r., US, Olsztyn 2010.
 24. www.garncarskawioska.pl (15.03.2012).
 25. www.goldap.org.pl (15.03.2012).
 26. www.mazury-zachodnie.pl (15.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu