BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Narzędzia identyfikacji ryzyka w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw
Risk Identification Tools in Practices of Micro and Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 220-228, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Ryzyko, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Enterprises, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka zarządzania ryzykiem w organizacji, choć szeroko dyskutowana na polu międzynarodowym, w Polsce jest obszarem niedostatecznie omówionym i rozpoznawalnym, szczególnie w praktyce gospodarczej3. Praktyki światowe wskazują, że zarządzanie ryzykiem stało się obecnie integralnym elementem działań biznesowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Identyfikacja ryzyka stanowi kluczowy element całego procesu. Prawidłowo przeprowadzona identyfikacja ryzyka organizacji kształtuje decyzje podmiotu w zakresie jego postaw wobec ryzyka.(fragment tekstu)

The article presents an identify the leading tools used to identify risks in the practice of micro and small enterprises. Considerations based on an analysis of the world's leading recommendation for risk identification instruments. Confronted them with the results of research on this area of small and medium enterprises in the Silesia region. The study concerned the diagnosis of MSEs practices in risk management. The author proposes the thesis that well selected instruments of risk identification enables effective risk assessment of the organization. At the same time reduces the uncertainty of the economic activities of micro and small enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, Warszawa 2011, s. 36 i n., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_Ipol_2011.pdf (10.11.2011 r.).
  2. M. Wieczorek-Kosmala, Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego, w: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarzadzania, red. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 149-186.
  3. I. Gorzeń-Mitka, Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, KeyText, Warszawa 2007; I. Gorzeń-Mitka, Zarządzanie ryzykiem w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Szczecin 2011,s. 322-329.
  4. IEC/FDIS 31010:2009 Risk management - Risk assessment technique, ISO, 2009.
  5. C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2001.
  6. IEC/FDIS 31010:2009 Risk management...
  7. T. Raz, E. Michael, Use and benefits of tools for projekt risk management, "Internalional Journal of Project Management" 2001, No. 19, s. 9-17.
  8. J. Błach, Financial Risk Identification on the Balance Sheet Information, w: Managing and Modeling of Financial Risks, Technical University of Ostrava, Conference Proceedings, Ostrava 2010, s. 10-19.
  9. FERMA European Risk Managemant Benchmarking Survey 2010, www.fermaasso.org.
  10. A. Mikulska, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2, s. 81 i n
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu