BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Dariusz (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Koszty i korzyści demokracji w kontekście prywatyzacji usług publicznych - przypadek SPEC
Costs and Benefits of Democracy in the Context of the Public Services Privatizing - the Case Of SPEC
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 9, s. 1-5, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Podejmowanie decyzji, Prywatyzacja usług publicznych, Demokracja
Public sector, Decision making, Privatization of public services, Democracy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC)
Abstrakt
Tekst poświęcony jest sposobom rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem sferą publiczną. We współczesnej demokracji nacisk kładzie się z jednej strony na rozwiązania efektywne, ale z drugiej zachodzi konieczność poszanowania woli obywateli. Sytuacja taka rodzi rozmaite napięcia, w której racje stron odwołują się do różnych wizji porządku społecznego. Ekonomiści coraz częściej odwołują się do analizy kosztów i korzyści jako podstawowego narzędzia podejmowania decyzji, a socjologowie częściej wskazują na procedury demokracji. Czy skazani jesteśmy zatem na wybór między różnymi metodami podejmowania decyzji ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami? Odpowiedź autora jest negatywna i próbuje on pokazać, dlaczego taki wybór nie jest właściwy.(abstrakt oryginalny)

This text is concerned the solutions of the problems related to management of the public sphere. The pressure placed on effective solutions, on the one hand, and respect on the citizens rights, on the second, is characteristic for contemporary democracy. This situation create a lot of the tensions and the opponents call to different visions of social order. Economists much more often indicate cost-benefits analysis as a basic tool of decision making and sociologists have much more respect for democratic procedure. Do we need choose between different methods of decision making with the all negative consequences of this situation? My answer is negative and I will try to show why this choose is not good.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dryzek S.J. (2002), Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford.
 2. Formaini R. (1990), The Myth of Scientific Public Policy, Transaction Publishers.
 3. Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa.
 4. Majone G. (2004), Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Wyd. Scholar, Warszawa.
 5. Nagel S. (1998), Public Policy Evaluation: Making Super-Optimum Decisions, Ashgate Publishing Company, Vermont.
 6. Patton C., Sawicki D. (1993), Basic Methods of Policy Analysis and Planning", Prentice Hall, New Jersey.
 7. Peltzman S. (1989), The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation, Brooking Papers: Microeconomics, http://www.brookings.edU/-/media/Projects/BPEA/1989%20micro/1989_bpeamicro_peltzman.PDF
 8. Peters G. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Wyd. Scholar, Warszawa.
 9. Stigler G. (1971), The Theory of Economic Regulation, "The Bell Journal of Economics and Management Science", Vol. 2, Nr 1.
 10. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 11. Stokey E., Zeckhauser R. (1978), A Primer for Policy Analysis, Norton & Company, N. York.
 12. Szarfenberg R. (2009), Definicja, zakres i konteksty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
 13. Wright V. (1997), The Paradoxes of Administrative Reform, w: W.J.M. Kickert (ed.), Public Management and Administrative Reform in Western Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu