BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
E-commerce w poczcie polskiej w świetle rozwiązań wybranych zagranicznych operatorów pocztowych
E-Business Implememantion To Postal Activities On The Basis Of Foreign Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 373-384, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Poczta
e-commerce, State post
Uwagi
summ.
Abstrakt
Internet przyczynił się do stworzenia zasad społeczeństwa informacyjnego, czyli do tego, aby tworzenie, dystrybucja i wykorzystanie informacji były działalnością znaczącą pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Internet ma również szczególne znaczenie w procesie rozwoju biznesu elektronicznego (e-biznesu). Według definicji prof. W. Cellary polega on na: "zastąpieniu formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi i zorganizowaniu obrotu nimi na drodze elektronicznej oraz na zorganizowaniu interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezpośrednich spotkań". Z tym zagadnieniem związane jest również pojęcie handlu elektronicznego (e-handlu) rozumianego jako szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie e-biznesu, skupiającego się wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany, obejmującego relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (business-to-business - B2B) oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem (business-to-consumer - B2C).(fragment tekstu)

The paper presents e-business solutions in Swiss, New Zealand and Canadian postal operator. The article's focused on three aspects: Internet accessibility, the value of e-commerce in selected countries and the index analysis of Polish Post.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?, "E-mentor" 2004, nr 1 (3).
  2. J. Kutkowska, Co kryje się właściwie pod pojęciem e-biznesu, www.wwb.pl.
  3. J. Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN/Mikom, Warszawa 2008, s.  217.
  4. Ustawa o kontroli skarbowej - przepisy dotyczące rachunków bankowych (DzU 2011, nr 41, poz. 214).
  5. E. Matyszewska, Internet nie chroni przed zapłatą podatku, "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 231, s. 2-3.
  6. www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaFirmy&DF=Eprzesylka.
  7. www.social-commerce.pl/e-commerce-w-europie/.
  8. W 2009 r. w wyniku przekształcenia Poczty Polskiej w spółkę akcyjną sprawozdanie finansowe opublikowano za okres 1.01.2009-31.08.2009.
  9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, s. 86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu