BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sto lat i więcej zarządzania
A Hundred Years and More of Management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 4, s. 16-22, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Menedżeryzm, Zarządzanie, Historia nauk organizacji i zarządzania, Nauki o zarządzaniu
Managerialism, Management, Organization and management science history, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest dyskusją o historii zarządzania jako nauki. Inspiracją stała się publikacja W. Kiechela, Sto lat zarządzania ("Harvard Business Polska", marzec 2013), w której została podjęta próba ukazania wszystkich istotnych koncepcji zarządzania w tym okresie. Omawiając wybory Kiechela, autor przypomina inne teorie i koncepcje, które jego zda-niem miały również ważne znaczenie dla rozwoju nauki o zarządzaniu w różnych okresach rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The topic of this article is the history of managem ent as a science. This discussion was inspired by an article of W. Kiechel, One Hundred Years of Management ("Harvard Business Poland",March 2013), in which was made an attempt to present all relevant management concepts in this period. Discussing Kiechel's selections, the author reminds other theories and concepts, which according to him also were important for the development of management science at various phases of economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
  2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000, s. 8-9.
  3. Kiechel W., Sto lat zarządzania, "Harvard Business Polska", marzec 2013.
  4. Kostera M., Śliwa M., Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury, [w:] Zarządzanie międzykulturowe, Glinka B., Jelonek W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 279.
  5. Kotter J., Co właściwie robią przywódcy?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2005.
  6. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  7. Mintzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 26, 238.
  8. Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 713-736.
  9. Senge P., Reflection on "The Leaders New Work: Building Learning Organizations" [in:] Classic and Contemporary Work, Morey D. , Maybury M., Rhuraisingham B. (eds.), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Ma. 2002, pp. 19-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu