BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw
Key Risks and Their Classifications in the Practice of Micro and Small Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 229-239, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Ryzyko, Przedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza
Risk, Enterprises, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Firmy zatrudniające do 9 osób zwane mikroprzedsiębiorstwami stanowią większość aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, czyli tych, które są zarejestrowane i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą1. W 2008 roku funkcjonowały 1 862 462 przedsiębiorstwa aktywne, w tym 1 787 909 mikroprzedsiębiorstw (stanowiących 96% wszystkich zarejestrowanych i aktywnych przedsiębiorstw), 54 974 małe przedsiębiorstwa2 (ok. 2,95%), 16 327 średnich firm (0,88%) oraz 3252 duże (0,17%)3. Udział mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu PKB w 2008 roku wynosił aż 29,8%4. Dla porównania w tym samym roku udział w tworzeniu PKB małych firm wynosił 7,3%, średnich 9,8%, a dużych 23,7%5. Rola jaką pełnią małe, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Jednak wiele czynników, które składają się na zmieniające się otoczenie bliższe i dalsze, powoduje, że co trzecie nowo założone mikroprzedsiębiorstwo nie przeżywa roku działalności. Co może być powodem upadku tak wielu mikrofirm? Jednym z obszarów, w którym warto poszukać odpowiedzi na to pytanie, jest obszar związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach ryzyka i niepewności.(fragment tekstu)

Risk identification, which is the first step in a risk management process, consists in looking for areas of risk and, using different tools, identifying risks relevant to the business activity of a given company. The aim of this paper is to facilitate conducting this phase of the process to micro and small enterprises, by identifying risks inherent in the activities of enterprises from this sector. This objective has been accomplished by presenting the classification of risks specific to the functioning of micro and small enterprises and indicating the most important risks according to a survey respondents in this sector of enterprises. The paper presents the results of selected international studies and own research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010, s. 32
  2. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010, s. 28.
  3. Risk management guide for small business, Global Risk Alliance Pty Ltd., NSW Department of State and Regional Development, Sydney 2005, s. 15-16.
  4. Risk management guide for small to medium business, CPA Australia, Melbourne 2009, s.2-7.
  5. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce. Raport Aon Polska, AON Risk Services, 2009, s. 17.
  6. Raport z badania czynników sukcesu mikroprzedsiębiorstw, Pentor Research International, 2010, s. 36-37.
  7. New Zealand Survey of Risk 2010. The Fourth Marsh Biennial Report, Marsh 2011, s. 3-7.
  8. The changing landscape of small business risks. A report commissioned by Premierline Direct, Nottingham University Business School, CRIS, Premierline Direct, 2009, http://www.nottingham.ac.uk/business/ cris/papers/Small_businesses_and_risk.pdf (30.01.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu