BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Biłyj Katarzyna (Commune Office in Rewal), Mazur Katarzyna (Commune Office in Rewal)
Tytuł
The Development of the Rewal and Bogdaniec Communes - a Comparative Study
Rozwój gmin Rewal i Bogdaniec - studium porównawcze
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 282, s. 48-57, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local Economy in Theory and Practice : Planning and Evaluation Aspects
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem zaprezentowanych w artykule badań była ocena rozwoju społeczno- gospodarczego dwóch gmin położonych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim, a także identyfikacja i pomiar czynników tego rozwoju. Analizie poddano zmiany, jakie miały miejsce w tych gminach, i które miały wpływ na ich budżety w okresie 2002-2010. Do identyfikacji i pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wykorzystano ich własności diagnostyczne dotyczące sytuacji demograficznej, aktywności społeczno-gospodarczej i sytuacji finansowej. Dla obu gmin obliczono również syntetyczne wskaźniki rozwoju społecznego i gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this research was to evaluate the socio-economic development of two communes located in the Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodeships, as well as to identify and measure the socio-economic development factors. Changes taking place in the communes and affecting their budgets within the period 2002-2010 were analyzed. Statistical and econometrical methods were applied for the analysis of the collected data. Diagnostic features concerning the demographical situation, socio-economic activity and financial standing of the communes were applied to identify and measure socio-economic development. Synthetic indicators of social and economic development for both communes were calculated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  2. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2002.
  3. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
  4. Stahl M., Jaworska-Dębska B., Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, Difin, Warszawa 2010.
  5. Wykrętowicz S. (ed.), Samorząd w Polsce, istota, formy, zadania, WSB, Poznań 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu