BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Perspektywy rozwoju rynku aptecznego w Polsce
Prospects for Development of Pharmacy Market in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 146-161, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek farmaceutyczny, Apteki, Marketing
Pharmaceutical market, Pharmacy, Marketing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Atrakcyjność rynku farmaceutycznego spowodowała dynamiczny wzrost liczby aptek, które w wyniku konkurencji na rynku zostały zmuszone do walki o klienta. Aby skutecznie konkurować farmaceuci musieli dostosować funkcjonowanie aptek do wymogów rynkowych, co oznaczało konieczność zastosowania podejścia marketingowego do zarządzania apteką. Niniejszy artykuł przedstawia rozwój rynku aptecznego, którego normy funkcjonowania coraz częściej oparte są na zasadach orientacji rynkowej. Ukazane zostały w nim działania podejmowane przez osoby zarządzające apteką w celu zwiększenia atrakcyjności oferty, pomimo restrykcyjnych obwarowań prawnych, charakterystycznych dla całego rynku farmaceutycznego. Podjęto tu również próbę ukazania kierunku rozwoju rynku aptecznego, ze szczególnym uwzględnieniem programu opieki farmaceutycznej.(abstrakt oryginalny)

The attractiveness of the pharmaceutical market caused a dynamic rise in the number of pharmacies, which as a result of market competition were forced to fight for the customer. In order to effectively compete, pharmacists had to adjust their pharmacies to meet the market requirements, which meant the necessity of application of marketing approach to pharmacy management. The present article presents the development of the pharmacy market, whose standards are increasingly based on the market oriented principles. It reveals actions undertaken by pharmacy managers to raise their offer attractiveness, despite restrictive legal regulations characteristic of the whole pharmaceutical market. The present publication attempts to show the development trend of the pharmaceutical market, with particular interest in the programme of pharmaceutical care(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej", Nr 10-12 (194-197) październik-grudzień 2010 r., Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska, Lublin 2010.
 2. Farmacja praktyczna, red. R. Jachowicz, wyd. 1 (dodruk), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 4. http://ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl/fontwww/p/fonticpacjent
 5. http://ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl/fontwww/p/listaaptek
 6. http://www.marketingwaptece.pl/cgi/eskulapSite.cgi?module=info&cmd=detail &id=72&id_channel=2
 7. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/apteki_90_02.jpg
 8. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prac_medycz_90_01.jpg
 9. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zielona_ksiega_06012009.pdf
 10. http://www.pharmaexpert.pl/raport-dla-mediow
 11. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia_2005.pdf
 12. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_podstaw_dane_z_zakre_zdr_2006. pdf
 13. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_WZ_podstaw_dane_z_zakre_zdr_ 2007r..pdf
 14. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_ w_2009.pdf
 15. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podstaw_dane_z_zakre_ochr_ zdr_2008r.pdf
 16. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 17. Marketingowe zarządzanie apteką, red. H. Mruk, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 18. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
 19. Rembieliński R., Kuźnicka B., Historia farmacji, wyd. 3 zm. i popr., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987.
 20. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 2, 4.
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2001 r., Nr 126 poz. 1381, ze zm.
 22. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, wyd. 3 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 23. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, wyd. 5 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu