BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Działania kujawsko-pomorskich małych przedsiębiorstw w dobie kryzysu
Small Enterprises from Kujawsko-Pomorskie Voivideship Activities in the Days of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 24, s. 239-248, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Polityka regionalna, Przedsiębiorstwo
Financial crisis, Regional policy, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka światowa końca pierwszej dekady XXI wieku przeŜywa jeden z najgłębszych kryzysów w swej historii. Kryzys finansowy, o którym mowa, w róŜnym stopniu dotknął większość państw europejskich, w tym równieŜ Polskę. W jaki sposób na kryzys reagują podstawowe ogniwa gospodarki kapitalistycznej, czyli przedsiębiorstwa? Jakiego typu działania obronne podejmują? Czy wielkość przedsiębiorstw wpływa na sposób jego reakcji? To główne pytania, na które starano się odpowiedzieć w niniejszym tekście, przedstawiając najczęstsze działania podejmowane przez małe przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego w efekcie światowego kryzysu gospodarczego. Te swoiste mechanizmy obronne omówiono z perspektywy działań podejmowanych przez duŜe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce.(oryginalny abstrakt)

The world economy of the end of first decade of XXI century goes through one of the deepest crisis in the history. Financial crisis touched, in different degree, the majority of European states, included Poland. How do enterprises react on the crisis? What kind of defensive mechanics do they take? The paper presents the most popular operations undertaken by small enterprises of Kujawsko-Pomorskie voivodeship in the effect of world economic crisis. These peculiar defensive mechanics were discussed from the perspective of operations undertaken by large enterprises.(abstract original )
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008,red. A. śołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 93.
  2. H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy,Difin, Warszawa 2009, s. 15.
  3. M. Rabij, Chudy, chudszy, trup, "Newsweek Polska" 2009, nr 13, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu