BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnusowski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych
Influence Of Globalization On Polish Legal Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 385-394, tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Usługi prawnicze, Globalizacja
Legal services, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Globalizacja" to termin przywoływany niezwykle często i interpretowany w bardzo różny sposób w zależności od tego, czy dyskutują o nim ekonomiści, socjologowie, psychologowie, czy praktycy biznesu. W roku 1960 Marshall McLuhan zaproponował pojęcie "globalnej wioski", które miało ilustrować "kurczenie się" świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunikacyjnych. Globalizacja jest główną cechą współczesnych gospodarek i może być ona rozumiana jako złożony proces społeczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny obejmujący wszystkie kraje i społeczeństwa1. Procesy globalizacyjne w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą podmiotów gospodarczych bez względu na ich rozmiary, formę własności czy sektor. Ich łącznym efektem jest wzrost presji konkurencyjnej, sprawniejsze działanie rynków i poprawa pozycji konsumenta. (fragment tekstu)

In recent years, on the Polish legal services market significant changes can be ob-served, both supply and demand-led. Most of those changes are caused by globalization processes. In the first part, the nature of globalization and the main causes of legal ser-vices markets globalization were shortly presented. In the main part of paper, major factors which might influence polish legal services market were distinguished. The last part presents author's prediction on future of polish legal services market in the light of globalization and some additional recommendations for lawyers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Gilpin, J.M. Gilpin, The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton 2000.
  2. T. Kowalski, M. Gorynia, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1.
  3. B. Jankowska, M. Gorynia, Polska w procesach globalizacji, "Rzeczpospolita", 13 czerwca 2008 r.
  4. G. Morgan, S. Quack, The Internationalisation of Professional Service Firms: Global Convergence, National Path-Dependency or Cross-Border Hybridisation?, w: Professional Ser-vice Firms (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 24), red. R. Greenwood, R. Sudda-by, Emerald Group Publishing Limited 2006, s.  403-431.
  5. P. Zimmerman, Specjalizacja - utrwalający się trend na rynku usług prawnych, www.prawnik.pl, 12.04.2012.
  6. Opracowanie na podstawie WK index, Badanie opinii partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych, Wolters Kluwer Polska, www.wkindex.wolterskluwer.pl/pdf/WKIndex10.pdf, 12.04.2012.
  7. S. Ciupa, Kooperacja firm prawniczych - szansa na przetrwanie i rozwój małych i  średnich kancelarii, www.monitorprawniczy.pl, 10.04.2012.
  8. K. Rogoziński, Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 32-33.
  9. W. Hermeliński, Cybercourt - przyszłość wymiaru sprawiedliwości, www.palestra.pl, Palestra 7-8/2002, 10.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu