BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleniuch Iwona (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
System wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej na wspólnym rynku europejskim - ocena stanu i planowanych zmian
Regional and Traditional Foods in the European Union; the Evaluation of the Present Condition and the Needed Changes to Improve the Competitiveness of the System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 220-238, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Rynek europejski, Żywność
European market, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Europejski system wyróżniania i ochrony żywności regionalnej i tradycyjnej liczy dokładnie 20 lat. Powstał w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby i do nich też był dostosowywany. Nie dziwi więc fakt, że nie ustrzegł się pewnych niespójności i problemów z efektywną realizacją tkwiącego w nim potencjału korzyści. Głosy krytyczne uczestników oraz uwagi obserwatorów i komentatorów wspólnotowego rynku żywności doprowadziły do podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o gruntownym przeglądzie przepisów oraz skłoniły ją do dyskusji nad alternatywnymi koncepcjami zmian. Celem artykułu jest przedstawienie stanu obecnego oraz nakreślenie planowanej reformy unijnych narzędzi ochrony i wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej.(fragment tekstu)

The article presents the changes that took place in the European system of desig-nations for the regional and traditional food products. The schemes were established in the early 90s of the twentieth century. Changes of the regulations were based on current needs, so no wonder that during their further development, some problems began to ap-pear. The most important are: inefficient communication and promotion, lack of programs consistency, too high complexity of the system. In order to improve the European quality policy and to gain its potential profits, the European Commission carried out a series of consultations and prepared the agenda for the reform. The most important change is the introduction of the new Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes. The new legislation is expected to come into force this or next year(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bureau J.C., Valceschini E., European Food-Labeling Policy: Successes and Limita- tions, "Journal of Food Distribution Research" 2003, t. 34, nr. 3.
 2. Cañada J.S., Vázquez A.M., Quality certification, institutions and innovation in local agrofood systems: Protected designations of origin of olive oil in Spain, "Journal of Rural Studies" 2005
 3. Cochoy F., Is the modern consumer a Buriden's donkey? Product packaging and con-sumer choice,
 4. Elusive Consumption, red. K. Ekström, H. Bremeck, Berg, Oxford 2004
 5. Gąsiorowski M., Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, "Agro-smak" 2006, nr 2.
 6. Jasiński J., Rzytki M., Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2007, nr 1(187).
 7. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych z 28.05.2009 r., KOM(2009) 234 wersja ostateczna
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia z 09.08.2008 r., 2008/C 204/14.
 9. Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. Urz. WE L173 z 03.07.2008).
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych z 10.12.2010 r., KOM(2010) 738 wersja ostateczna
 12. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z 29 maja 1989 roku, ustanawiające zasady definicji i prezentacji napojów spirytusowych) oraz wód mineralnych (dyrektywa nr 80/777).
 13. Summary of the impact assessment on Geographical Indications. Accompanying docu-ment to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes, 28.05.2009 r., COM(2009) 234 final version
 14. Tregear A., Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Regional foods and rural development: The role of product qualification, "Journal of Rural Studies" 2007
 15. Winawer Z., Wujec H., Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010
 16. Wojarska M., Gruszczyńska M., Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych w Unii Europejskiej,
 17. Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 18. Zielona Księga w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości z 15.10.2008 r., KOM(2008) 641 wersja ostateczna
 19. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (28.03.2012); Piracki parmezan za 52 mld euro, http://www.wprost.pl/ (04.07.2005)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu