BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowacka Maria Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Stawny Piotr (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Matecka Monika (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Jakubek Ewa (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość i wizerunek podmiotów leczniczych na przykładzie wybranych szpitali klinicznych w Poznaniu
The Identity and the Image of Medical Entities on the Example of some Chosen Clinical Hospitals in Poznań
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 24, s. 251-263
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Szpitalnictwo
Company image, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost świadomości i oczekiwań pacjentów, jak również silna konkurencja na rynku usług medycznych sprawia, że placówki świadczące tego rodzaju usługi są zmuszone do podejmowania określonych wyzwań. Kluczowe znaczenie należy przypisać wysiłkom ukierunkowanym na zbudowanie tożsamości jednostki, a w dalszej perspektywie - na stworzenie i utrzymanie jej pożądanego wizerunku w świadomości odbiorców. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aktywności wybranych szpitali klinicznych; przedmiotem analiz uczyniono konkretne działania marketingowe stosowane przez te podmioty.(oryginalny abstrakt)

Due to the increase of patients' awareness and expectations as well as strong competition on the market of medical services, the institutions which provide medical services are forced to undertake some specific challenges. The key importance should be attributed to the efforts directed at building the entity's identity and, in the future, creating and maintaining the desired image perceived by recipients. This paper focuses on the activity of some chosen clinical hospitals; the subject of the analyses is the specific marketing actions undertaken by these entities.(abstract original )
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Budzyński, Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltex, Warszawa 2008, s. 73.
 2. W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltex, Warszawa 2008, s. 11.
 3. J. Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008, s. 13.
 4. M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 225.
 5. G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 175-177.
 6. Ph. Kotler, J. Shalovitz, R.J. Stevens, Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 405.
 7. J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002, s. 9.
 8. S. Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 97.
 9. A. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 61.
 10. Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2002, s. 243-245.
 11. J. Klich, M. Kaustsch, P. Campbell, Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Planowanie, Uniwersyteckie Wyd. Medyczne "Vesalius", Kraków 2000, s. 24.
 12. M.D. Głowacka, B. Pawlaczyk, Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Choroby cywilizacyjne, Wyd. Uczelniane Akademii Medycznej, Poznań 1997, s. 23.
 13. A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 28.
 14. J. Mazur, A. Sznajder, Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1995, s.53.
 15. W. Budzyński, Zarządzanie wizerunkiem firmy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, 2002, s. 135-136.
 16. Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, red. K. Krajewski, M. Wójtowicz,Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, s. 119.
 17. Z. Zelmer, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltex, Warszawa 1992, s. 15.
 18. S. Czarniewski, Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 131.
 19. M. Syrkiewicz-Świtała, MoŜliwości zwiększania popytu na usługę medyczną w poszczególnych jednostkach medycznych, "Antidotum. Zarządzanie w opiece zdrowotnej" 2001, nr 4, s. 12-15.
 20. E.M. Cenker, Public relations, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu