BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kredyt technologiczny a innowacyjność mmsp
TheII Technology Credit and Innovativeness of Smes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 253-261, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kredyt, Przedsiębiorstwo
Innovative character, Credit, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) to jeden z napędowych sektorów gospodarki, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju, o czym świadczy zwłaszcza jego udział w tworzeniu PKB i kreacji nowych miejsc pracy. Niestety, wejście na rynek podmiotów z tego segmentu, utrzymanie się na nim i rozwój są utrudnione ze względu na ograniczone możliwości finansowe właścicieli, którzy zazwyczaj nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi. Jednak obecna pozycja Polski na arenie międzynarodowej daje polskim przedsiębiorstwom ogromne szanse na rozwój. Mogą one korzystać już nie tylko z pomocy krajowej, ale także liczyć na wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Dotacje z UE dają polskim mikro, małym i średnim firmom ogromne szanse na wdrażanie nowoczesnych technologii i innowacji, które w obecnych czasach stają się niezbędne i stanowią klucz do sukcesu przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

The paper introduces the technology credit as a financial instrument for SMEs' development through transfer and implementation of technologies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Szymańska, Wsparcie Unii Europejskiej a konkurencyjność i innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: J. Sikorski, I. Przychocka, Finansowanie rozwoju MSP, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 184-188.
 2. E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, AGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 23
 3. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 22.
 4. I. Przychocka, Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 116-122.
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 179, poz. 1484, z późn. zm
 6. http://www.kredyttechnologiczny.pl/ (26.04.2011).
 7. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 - przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2009, s. 34-35.
 8. A. Szymańska, Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. Placet, Warszawa 2007, s. 47.
 9. M. Jankowska, A. Sokół, A. Wicher, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 167-168.
 10. M. Burnat-Mikosz, M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 41.
 11. http://dotacjeue.org.pl/ (27.04.2011).
 12. M. Burnat-Mikosz, M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, op.cit., s. 43.
 13. Bank Gospodarstwa Krajowego - Raport roczny 2008, http://www.bgk.com.pl/ (30.05.2009).
 14. Bank Gospodarstwa Krajowego - Raport roczny 2009, http://www.bgk.com.pl/ (20.05.2010).
 15. Bank Gospodarstwa Krajowego - Raport roczny 2010, http://www.bgk.com.pl/ (10.05.2011).
 16. http://www.pi.gov.pl (6.11.2011).
 17. http://www.pi.gov.pl (9.05.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu