BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Anna J (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki kształtujące jakość usług doradczych w rolnictwie
Factors Affecting the Quality of Consulting Services in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 239-249, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Usługi
Agriculture, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Historia doradztwa rolniczego wskazuje na jego ważną rolę w rozwoju wsi i rolnictwa. Organizacja służb doradczych ulegała częstym zmianom, przystosowując się do wciąż zmieniającej się rzeczywistości politycznej i społeczno-gospodarczej. Przełomowym momentem w kształtowaniu się obecnego sytemu doradztwa rolniczego były lata 2004-2005. W tym okresie wskazać można na dwa wydarzenia, które odcisnęły widoczny ślad na polskim doradztwie rolniczym. Jako pierwsze wskazać należy integrację Polski z Unią Europejską 1 maja 2004 roku, kiedy to uległy zmianom warunki finansowania sektora rolniczego, drugim wydarzeniem było wprowadzenie nowej organizacji, zadań i zasad działania jednostek doradztwa rolniczego przez uchwalenie ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego obowiązującej od 1 stycznia 2005 roku. Zauważalne staje się także coraz większe zróżnicowanie na rynku usług doradczych. Mimo że państwowe jednostki doradztwa rolniczego w dalszym ciągu pełnią rolę wiodącą w systemie usług doradczych, coraz większego znaczenia nabiera doradztwo realizowane przez prywatne firmy działające w obszarze rolnictwa (producenci czy firmy handlowe sprzedające nawozy, środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia dla rolnictwa), doradztwo branżowe czy prywatne biura doradcze(fragment tekstu)

The goal of this development is to specify the factors influencing changes in quality of consulting service offered by agricultural consulting centres. Key events, that had a detrimental influence on the functioning of consultants in public service, have been covered, taking into account external conditions of the consulting organisations. Among these events are: EU integration, new law regulations recreating organisation and functioning of public consulting agencies and emerging competition in the consulting environment. Regarding internal factors, human capital potential of the agricultural consulting centres and changes in their style of management have been covered in the first place.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 2. Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998
 3. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000
 5. Kachniewska M., Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego,
 6. Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, prace ekonomiczne, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2006
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 8. Parzonko A.J., Problematyka doradztwa rolniczego i grup producentów rolnych w literaturze,
 9. Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych, red. A.J. Parzonko, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 10. Sass R., Komercjalizacja usług doradczych a zmiany w zarządzaniu Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
 11. Zarządzanie zmianą. Wybrane aspekty, red. M. Oliński, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011
 12. Skórnicki H., Standardy świadczenia usług doradczych w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW na lata 2007-2013, w tym pakiety usług doradczych oraz wymogi, dotyczące dokumentowania wykonanej pracy doradczej
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu