BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Szanse rozwoju usług w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego - wnioski
Opportunities Development of Services in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Voivodeship - Conclusion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 250-269, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Usługi, Parki narodowe
Services, National parks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Parki krajobrazowe wraz z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszarami chronionego krajobrazu, siecią Natura 2000 tworzą układ wzajem-nie uzupełniających się form ochrony przyrody, a związany z tym stopień rygoru prawnego zależy od lokalnych warunków. W ostatnich latach następuje wzrost powierzchni tych obszarów w całości obszaru Polski, w 1980 roku wy-nosił 3,5%, a w 1999 roku już 33,1%1. Największy udział odnotowuje się w województwie świętokrzyskim - 62%. W województwie tym wśród 72 gmin wiejskich, w 49 przeważają omawiane obszary chronione w całości powierzchni. Podstawowym celem działania jest utrzymanie naturalnych procesów przyrodniczych, stabilności ekosystemów, a w szczególności zachowanie bioróżnorodności(fragment tekstu)

The area covered by protected areas in Poland amounts to 33,1% and this figure varies as far as single regions are concerned; the region with the highest percentage of areas covered by them is in the Swietokrzyskie Voivodship - 62%. There are 72 com-munes in Swietokrzyskie Voivodeship among which in 49 protected areas cover more than half of the area. These areas are usually landscape parks and protected landscape areas. The research was conducted among inhabitants, who expressed their opinions in questionnaires. In this the work presents opportunities and barriers of services, tourism and handi-craft development in the communes in the area of Swietokrzyskie Voivodship as a di-rection of local development. The conducted research shows that what constitutes the main barriers in handicraft development in the communes of Swietokrzyskie Voivod-ship are: the lack of financial resources as well as the lack of economic instruments supporting the handicraft and among them most frequently economic instruments creat-ing opportunities for the development one can enumerate: credit guarantees and free le-gal economic consultancy(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Popławski Ł., Rutkowska-Podołowska M., Pakulska J., Podołowski G., Stępień M., Agroturystyka jako nowoczesna forma turystyki, Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie 2011 (w druku
  2. Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wyd. Naukowe PWN 2009
  3. Rocznik statystyczny - Ochrona środowiska 2004, Wyd. GUS, Warszawa
  4. Wiatrak A.P., Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 403, z. 90, Kraków 2003
  5. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, red. L. Pałasz, Wyd. AR Szczecin, Szczecin 2004
  6. Zawisza S., Pilarska S., Liderzy wiejskich społeczności lokalnych, Zagadnienia Doradz-twa Rolniczego 2003, 1/2 (34), Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu