BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja potrzeb innowacyjnych małych przedsiębiorstw w województwie śląskim
Identification of Innovation Needs of Small Enterprises in the Silesian Province.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 272-280, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Podmioty gospodarcze
Enterprise innovation, Enterprises, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotną rolę w zwiększaniu innowacyjności podmiotów tej skali odgrywa środowisko, w jakim funkcjonują, szczególnie poli tyka i inicjatywa władz publicznych tworzących korzystne warunki do powstawania innowacyjnego klimatu przedsiębiorczości. Nie bez znaczenia są również przyjęte rozwiązania systemowe, które określają ogólne ramy funkcjonowania gospodarki (naro dowy i regionalne systemy innowacji, środowisko innowacyjne itp.). W odniesieniu jednak do małych podmiotów działania te są znacznie utrudnione, ponieważ przedsiębiorstwa tej skali wykazują duże zróżnicowanie w zakresie innowacyjności. Heterogeniczność tego sektora wynika między innymi z własnych, indywidualnych zachowań innowacyjnych poszczególnych firm tworzących ten sektor. Zaobserwować można indywidualną działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz podejmowanie przez grupę podmiotów współpracy w zakresie innowacyjności.(fragment tekstu)

Enterprises' innovative ability is influenced by two, interrelated factors: internal ability of companies to be innovative and access to external sources of innovation. These elements can be built by an enterprise by itself or using external support and cooperation with the environment. In the case of small entities, external factors are especially important. The paper attempts to define the needs of small enterprises in implementing innovations on the basis of the information available in the literature of the subject and the data obtained in the course of own research conducted among Silesian small enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N.G. Stock, P.N. Greis, A.W. Fischer, Firm size and dynamic technological innovation, "Technovation" 2002, 22, s. 540;
 2. G. Gilder, The revitalization of everything: The law and the microcosm, "Harvard Business Review" 66 (2), s. 49-61;
 3. J. Hozer, I. Markowicz, Małe firmy: analizy i diagnozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 14.
 4. B. Plawgo, C. Sadowska-Snarska, E. Piekarska, M. Żylne, Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004,s. 16.
 5. Methodology in design, construction and operation of regional technology frameworks. Volume I, Analysis of SME Needs, Fraunhofer ISI, European Commission, EIMS Study contract 94/120, January 1996, s. 4-5.
 6. E. Stawasz, Innowacje i regionalne systemy innowacji, w: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Stawasz, J. Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator, Łódź 2005, s.25.
 7. E. Stawasz, Potrzeby innowacyjne firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, w: Instrumenty transferu technologii..., s. 53.
 8. M. Quevit, Main Instruments for Supporting Technological Innovation on the Context of Restructuring the Polish Economy: Priorities and Assessment Tests for Existing Instruments, RIDER, Louvain, March 1997, s.20.
 9. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006, s. 36.
 10. A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s.30.
 11. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006, s. 52.
 12. A. Żołnierski, Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s. 29;
 13. E. Stawasz, P. Głodek, K.B. Matusiak, Identyfikacja zmian zachodzących pomiędzy podmiotami w regionalnym systemie innowacji w województwie śląskim przez ostatnie 4 lata. Raport, Katowice 2006, s. 31-32.
 14. S. Życiński, A. Żołnierski: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, s. 210.
 15. E. Stawasz, P. Głodek, K.B. Matusiak, op.cit., s. 31-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu