BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczech-Pietkiewicz Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Competitiveness of Polish Cities in a European Environment
Konkurencyjność polskich miast w otoczeniu europejskim
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 282, s. 58-67, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local Economy in Theory and Practice : Planning and Evaluation Aspects
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Obszar metropolitalny, Miasto, Polityka
Competitiveness, Metropolitan area, City, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza konkurencyjności polskich miast, szczególnie w europejskim otoczeniu. Autorka definiuje konkurencyjność obszaru miejskiego jako zestaw czynników, które tworzą odpowiednie warunki w mieście dla wysokiej produktywności przedsiębiorstw i wysokiego standardu życia mieszkańców. Zgodnie z tym podejściem, wyróżnionych zostało wiele czynników, a w ślad za nimi - wskaźniki pozwalające na analizę ilościową konkurencyjności polskich miast. Najogólniej wyniki badania podsumować można stwierdzeniem, że polskie miasta są raczej jednorodne, jeśli chodzi o poziom konkurencyjności, nie wytworzyły też żadnych widocznych przewag konkurencyjnych. Ponadto ich konkurencyjność jest na niższym poziomie niż konkurencyjność miast z innych krajów Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the state of urban performance as opposed to the competitiveness of cities in other EU countries. In order to do so, the author defines urban competitiveness as a set of factors contributing to both high productivity and the standard of living in a given urban area, and based on that, creates a list of possible indicators of urban competitiveness. Polish cities are then analyzed using this logic, with quantitative methods when applicable. The overall conclusion of the paper is summed up in the statement that Polish cities are rather homogenous in their performance and do not create any visible competitive advantage - mostly for foreign investors. The competitiveness of Polish urban areas also falls short of the attractiveness of other European cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Camagni R., Local knowledge, national vision: challenges and prospect for the EU regional policy, [in:] Territorial Dimension of Development Policies. Post-Seminar Publication, Ostróda 2011.
 2. Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2010, Cushman & Wakefield, London 2010.
 3. European Commission, Cohesion Policy 2014-2020. Investing in Growth and Jobs, European Union Cohesion Policy, 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/ pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf.
 4. European Commission, EU Cohesion Policy 2014-2020. Proposals from the European Commission, 2011, www.inforegion.europa.eu.
 5. Krugman P., The Age of Diminished Expectations, MIT Press, Cambridge, MA 1990.
 6. Krugman P., What's new about the new economic geography?, Oxford Review of Economic Policy 1998, vol. 14, no. 2, pp. 7-17.
 7. Ni P., Kresl P.K., Global Urban Competitiveness Report 2009-2010, Global Urban Competitiveness Project, 2010, www.gucp.org.
 8. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 9. Proposal for cohesion policy 2014-2020.
 10. Storper M., The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, Guilford, New York 1997.
 11. Storper M., From retro to avant-garde: A commentary on Paul Krugman's 'The New Economic Geography, Now Middle-Aged', Regional Studies 2011, vol. 45.1, pp. 9-15.
 12. Szczech-Pietkiewicz E., Competitive advantages of a modern city, [in:] I.M. Balog, R. Graf, I. Lumperdean (eds.), Relatia Rural-Urban, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 2011.
 13. Szczech-Pietkiewicz E., Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, No. 34, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 14. Urban Audit, www.urbanaudit.org.
 15. Venables A.J., New Economic Geography (written for Palgrave Dictionary of Economics), 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu