BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawer Monika (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce - teraźniejszość i przyszłość
Development Of Training Services Market In Poland - The Present And The Future
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 443-454
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Rozwój, Usługi, Szkolenia
Development, Services, Training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe wyzwania rynku pracy związane z jednej strony z globalizacją i po-stępem technologicznym, zaś z drugiej - ze spowolnieniem gospodarczym, sprawiają, że obecnie firmy jak nigdy wcześniej muszą koncentrować się równocześnie na perspektywicznym planowaniu oraz natychmiastowej reakcji na bieżące zmiany. Długoterminowe działania, w tym inwestowanie w pracowników i budowanie marki atrakcyjnego pracodawcy, mogą się dziś wydawać zbędnym kosztem, ale za kilka lat będą miały prawdopodobnie kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności firmy na rynku. Coraz ważniejsza bo-wiem będzie innowacyjność kadry, a znacznie mniej istotne zatrudnianie taniej siły roboczej. Niezbędna też będzie szybka reakcja pracodawców na sytuację rynkową - umiejętność identyfikowania i wykorzystywania nowych trendów oraz racjonalne ograniczanie kosztów i motywowanie pracowników w trudnych okresach. (fragment tekstu)

The paper presents the result of analysis of the development of the training services market in Poland in recent years. It pays the attention at two main factors which influence on this development - the economic crisis and getting by Poland the fund from European Union for the staff competence development. There have been indicated the benefits and problems that result from a rapid increase of the number of training companies. Furthermore, the trends have been discussed, which will occur after the end of financing the trainings from the EU funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kucaj, Kryzys w branży szkoleniowej, www.hrtrendy.pl, 15.03.2012.
 2. M. Gawrychowski, Firmy szkoleniowe zarobią w 2009 roku o 30 proc. mniej, "Gazeta Prawna", www.biznes.gazetaprawna.pl.
 3. Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?, Hudson, www.pl.hudson.com/documents/cee-articles-global-hr-survey-2009.pdf, s. 15, 20.03.2012.
 4. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, Deloitte, PSZK, www.deloitte.com, 10.04.2012.
 5. J. Tabor, Kształcenie pracowników w kryzysie - czy tracą najlepsi?, "E-mentor" 2010, nr 1 (33).
 6. Raport Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006 - Raport końcowy, www.efs.2004-2006.gov.pl/NR/rdonlyres/44AFE056-CO63-4708-A-863-E4c9585D1117/36467/Badanie-projektow-szkoleniowych.pdf, s. 6, 11.04.2012.
 7. Ekspertyza Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce opracowana przez Instytut Zarządzania na zlecenie PARP, Warszawa 2004, www.parp.gov.pl/indeks/moe/276, 7.03.2012.
 8. B. Worek, K. Stec, D. Szklarczyk, K. Keler, Bilans Kapitału ludzkiego: Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?, PARP, Warszawa 2011, s. 21.
 9. K. Belczyk, Trener biznesu - zawód o wielu barwach, Rynek pracy, www.rynekpracy.pl, 01.04.2012.
 10. K. Ogonek, Szkolenia z UE są mało efektywne, "Gazeta Prawna", www.praca.gazetaprawna.pl, 12.03.2012.
 11. B. Lisowska, Fundusze unijne: Firmy szkoleniowe zmuszane do braku zysku, "Gazeta Prawna", www.praca.gazetaprawna.pl, 8.04.2012.
 12. D. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa 2001.
 13. E. Dobosiewicz, Unia stawia na Kirkpatricka, www.iszkolenia.pl, 12.03.2012.
 14. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie usta-nowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, DzU UE 2008/C 111, 23.04.2008, s. 4.
 15. A. Marszałek, Wspólna taksonomia kompetencji oraz zawodów jako instrument wspoma-gający funkcjonowanie systemów kształcenia oraz rynków pracy, "E-mentor" 2010, nr 3 (35).
 16. B. Lisowska, Koniec unijnych dotacji? Firmy szkoleniowe będą upadać, "Gazeta Prawna", www.praca.gazetaprawna.pl.
 17. M. Eichstaedt, Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, czyli wróżby na 2012, www.martaeichelearning.wordpress.com, 11.04.2012.
 18. Raport EFS - End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP, Łódź 2011, s. 10.
 19. K. Klimczyńska, Kariera polskiego coacha - perspektwy rozwoju, www.kadry.nf.pl, 9.04.2012.
 20. B. Worek, K. Stec, D. Szklarczyk, K. Keler, Bilans..., PARP, Warszawa 2011, s. 21.
 21. Raport EFS - End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP, Łódź 2011, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu