BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Humlerová Veronika (University of South Bohemia, Czech Republic), Cudlínová Eva (University of South Bohemia, Czech Republic), Faltová Leitmanová Ivana (University of South Bohemia, Czech Republic), Klufová Renata (University of South Bohemia, Czech Republic), Rolínek Ladislav (University of South Bohemia, Czech Republic), Jílek Milan (University of South Bohemia, Czech Republic)
Tytuł
Rural Development in Terms of Economic Support - a Case Study from the Czech Republic
Rozwój obszarów wiejskich w warunkach wsparcia gospodarczego. Studium przypadku z Republiki Czeskiej.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 282, s. 68-80, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local Economy in Theory and Practice : Planning and Evaluation Aspects
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Finanse lokalne, Strategia rozwoju, Rozwój
Rural areas, Local finance, Development strategy, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena związku między prosperity gmin a otrzymywaniem przez nie środków z Unii Europejskiej, a także roli, jaką pełnią one w strategii rozwoju gminy wiejskiej. W artykule analizie poddano proces pozyskiwania tych środków i prosperity gminy zdefiniowane jako nadwyżkę przyrostu naturalnego w gminie mającą miejsce w określonym czasie. Praca porusza także zagadnienie wpływu środków pochodzących z Unii Europejskiej na potencjał ludzki gmin. Autorzy dążą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak specyfika i aktywność społeczności lokalnej jest skorelowana z aktywnością samorządu lokalnego w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the relationship between the prosperity of communities and receiving subsidies from the EU, namely the role played by subsidies from the EU in the development strategy of rural communities. The article analyzes receiving subsidies and the prosperity of the municipality defined as surplus population growth in the municipality in the period. The work is also focused on what effect the human potential of communities has on using EU funds. We would like to answer the question of how the character and activity of the local population is correlative with the active economic behaviour of the municipality in the form of receiving subsidies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000, 2000, http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/agenda2000.pdf (date of access: 23.08.2012).
 2. CZSO, Obecné poznatky k vymezení venkova, 2008, http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/a85182107 b9b2cabc1256f510051477f/5b0dc580eadf5212c125741f00277f80/$FILE/13-81n308a1.pdf (date of access: 25.01.2012).
 3. European Commission Regional Policy (2011
 4. ) http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm (date of access: 23. 01. 2011)
 5. Everitt B.S., Der G., Cluster Analysis, Bristol, Edward Arnold a member of the Hodder Headline Group, 2001.
 6. Faltová Leitmanová I. et al., Venkovjakomísto pro žití, Wolters Kluwer ČR, Praha 2012.
 7. Hrabánková M., Strukturální fondy, 1. vyd., Institutvýchovy a vzdělávání Mze ČR, Praha 1999.
 8. Mahé P.L., Ortalo-Magné F., Five proposals for a European model of the countrywide, Economic Policy 1999, no. 14. doi: 10.1111/1468-0327.00045.
 9. Majerová V., Český venkov 2005: rozvoj venkovské společnosti, ČZU, Praha 2005.
 10. National Development Plan 2007-2013, Ministerstvo pro místnírozvoj, Praha 2006.
 11. OECD, The New Rural Paradigm - Policies and Governance, Paris 2006. OECD, Regional Typology, Paris, 2019.
 12. Pělucha M., Viktorová D., Bednaříková Z., Možnosti nastavení efektivní politiky pro rozvoj venkova v Evropské unii, Acta Oeconomica Pragensia 2009, no. 5.
 13. Perlín R., Typologie venkova, [in:] V. Majerová et al. (ed.), Český venkov 2003 - Situace před vstupem do EU, EF ČZU a CR EDIT, Praha 2004.
 14. Perlín R., Venkov, typologie venkovského prostoru, 2008, http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/odbor/reforma/ perlin.pdf (date of access: 04.10.2011).
 15. Rural Development Plan, Czech Republic for the period2007-2013, 2010, https://www.szif.cz/irj/portal/ anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1180428724933. pdf (date of access: 25.11.2010).
 16. Rural Development Policy for the period 2007-2013, 2006, http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_ cs.htm (date of access: 05.10.2010).
 17. Slepička A., Venkov a/nebo město, Lidé/sídla/krajina, nakladatelství Svoboda, Praha 1981.
 18. Structure of EU budget, 2011, http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/structure/struct_ en.cfm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu