BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Podatek VAT w usługach pocztowych - Polska na tle innych krajów UE
Vat Treatment Of The Postal Sector - Poland In The Background Of Another European Coutries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 495-504, tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Postal services, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególne traktowanie publicznych operatorów pocztowych w krajach Unii Europejskiej w kwestii podatku VAT jest jedną z najczęściej wymienianych barier wejścia na rynek usług pocztowych przez alternatywnych operatorów pocztowych. Zagadnienie to - w równym stopniu interesujące i kontrowersyjne - od dawna jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej. W ostatnich latach na forum Wspólnoty, ale też w polskiej prasie gospodarczej, pojawiały się zarzuty w sprawie bezpodstawnego wykorzystywania przez operatorów publicznych zwolnienia z podatku VAT w stosunku do niektórych usług1. Stało się to przesłanką do napisania artykułu, w którym opisano regulacje prawne w odniesieniu do zwolnienia usług pocztowych z VAT na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Przedstawiono też informacje na temat stawek i zakresu zwolnień z tego podatku w poszczególnych krajach.(fragment tekstu)

In this article the authors have shortly described the VAT regulations in the postal sector at national and European Union level. Also, the different scope of VAT exemptions in Member States have pointed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Copenhagen Economics: Main Developments in the Postal Sector (2008-2010), Final Report, 29 November 2010, s. 188-200.
  2. Common VAT System Directive - CVSD.
  3. Dyrektywa 2006/112/WE: Rozdział 2, Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym.
  4. Interpelacja nr 17667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług. Poseł Karol Karski, Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. oraz Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z  upoważnienia ministra - na interpelację nr 17667 w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług, Podsekre-tarz stanu Maciej Grabowski, Warszawa, dnia 9 września 2010 r., www.orka2.sejm.gov.pl.
  5. Małgorzata Bryczyńska, dyrektor Ośrodka Rozliczeń Publiczno-Prawnych Centrum Rachunkowości Poczty Polskiej: Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z  podatku VAT, www.poczta-polska.pl/, 30.01.2012.
  6. Regulamin świadczenia usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r.
  7. Cennik opłat za świadczenie usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 279/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r.
  8. www.eur-lex.europa.eu: Sprawa C-357/07, The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs - wniosek o  wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]. Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienia - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. a) - Świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu