BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szweda-Lewandowska Zofia (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Logika systemu opieki nad osobami starszymi
The Logic of the Elderly Care System in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 1-5, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Pomoc społeczna, System opieki społecznej, Usługi, Usługi społeczne niematerialne
Elderly people, Social assistance, Social services system, Services, Non-material social services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrastająca liczba osób starszych, szczególnie w wieku 80 lat i więcej, będzie powodowała zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie. Zwiększająca się liczba osób wymagających pomocy w wykonywaniu codziennych czynności to duże wyzwanie dla systemu opieki nad osobami starszymi. W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi oraz działaniem systemu wspierania tych spośród nich, które utraciły samodzielność i możliwość niezależnej egzystencji w swoim środowisku. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych determinant wpływających na konieczność korzystania z pomocy innych osób przez seniorów w zakresie codziennego funkcjonowania, elementów systemu wsparcia osób starszych oraz wzajemnych powiązań i interakcji tych elementów.(abstrakt oryginalny)

The increasing number of older people, particularly those aged 80 years and over, will cause increased demand for support. An increasing number of people requiring assistance with daily tasks is a major challenge for the elderly care system. In the article we discussed the issues related to caring for the elderly and the operation of the system to support those among them who have lost their independence and ability to lead independent lives in their communities. The aim of this paper is to present the most important determinants influencing the need to use the help of others by seniors in the daily operation, system components support the elderly and interaction of these elements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
  2. Chmaj M., Sokół W., red. (1997), Mały leksykon politologiczny, Morpol, Lublin.
  3. Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokoła W. (red.), Encyklopedia wiedzy politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
  4. Jachowicz A. (2006), Domy pomocy społecznej - Konieczność czy może luksus? Sytuacja DPS w świetle zmiany ustawy o pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 6.
  5. Rysz-Kowalczyk В., red. (2002), Leksykon polityki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
  6. Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. Sęk H., Cieślak, R., PWN, Warszawa.
  7. Supińska J. (2007), Wartości i zasady polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.
  8. Żołędowski C. (2007), Uwarunkowania polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu