BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wartość przedsiębiorstwa uzdrowiskowego a wskazania szkoły zasobów (RBV) - podstawowe uwarunkowania procesu dostosowawczego
The Value of the Spa Business and Indication of the Resource-Based View (Rbv) - Basic Conditions of the Adjustment Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 315-325, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Gmina
Real estate, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla obserwatorów i uczestników sceny ekonomicznej jest oczywiste, że w ostatnich niemal trzydziestu latach szkoła zasobowa (RBV) stała się jednym z najbardziej owocnych, i kontrowersyjnych zarazem, kierunków w ekonomii i w zarządzaniu strategicznym. Jak zauważyli przed laty I. Dierckx i K. Cool oraz D.J. Collis, wkład teoretyczny oraz badania szkoły zasobowej zostały na-kierowane na przywrócenie równowagi między analizami zewnętrznymi i wewnętrznymi w teorii zarządzania strategicznego(fragment tekstu)

The primary objective of this paper is to implement the experience and theoretical knowledge accumulated during the past quartercentury by the resource based view (RBV) and relating to the company in a competitive market. The main impetus was a lively discussion in theory and methodology of research on a company run by leading representatives of the resource-based view and their critics, which is a debate in Poland present at insufficient size. In the theoretical part of the study of English literature, there are presented the most important views of the resource-based view on these selected issues that seem to be most useful for the company, taking into account the absorption capacity of firms and eco-nomic considerations of practice. Therefore, there is focus on selected factors of influence, which is an emanation of the value of the company and its competitiveness (the theory of competitiveness). Selection of the health tourism sector as a recipient recommendation is the result of deliberate choice - they are relatively heterogeneous company, active in the competitive European market and are in a time of major changes in ownership, in which the value of the company and its ability to raise is important, as exemplified by data on four spa companies of Western Pomerania(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Man-agement" 1991, nr 17 (1).
 2. Baysinger B.D., Hoskinson R.F., Diversification strategy an R + D intensity in large multi-products firms, "Academy of Management Journal" 1989, nr 32
 3. Brown S.L., Eisenhardt K.M., The art. of continuous change: Linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations, "Administrative Science Quarterly" 1997, nr 42.
 4. Collis D.J., A resource-based analysis of global competition: the case of the bearing industry, "Strategic Management Journal" 1991, nr 12 (winter)
 5. Damanpour F., Organizational Innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators, "Academy of Management Journal" 1991, nr 34.
 6. Decarolis D., Deeds D.L., The impact of stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: an empirical investigation of the biotechnology industry, "Strategic Management Journal" 1999, nr 20
 7. Del Canto J.G., Gonzales I.S., A resource-based analysis of the factors determining a firm's R + D activities, "Research Policy" 1999, nr 28.
 8. Dierckx I., Cool K., Asset stocks accumulation and sustainability of competitive advan-tage, "Management Science" 1989, nr 35 (12).
 9. Kogut B., Zander U., What firms do? Coordination, identify and learning, "Organiza-tion Science" 1996, nr 7
 10. Leonard-Barton D., Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the source of innovation, Harvard Business School Press, Boston MA 1995.
 11. Levitas E., Chi T., Thinking Rouse and Daellenbach and Rethinking. Isolation vs. Test-ing, "Strategic Management Journal" 2002, nr 23 (10).
 12. Lockett A., Thompson S., Resource-Based View and Economic, "Journal of Management", 27 (6), 2001
 13. Makhija M., Comparing the resource-based and market-based views of the firm; empirical evidence from Czech privatization, "Strategic Management Journal" 2003, nr 24.
 14. Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1959
 15. Peteraf M.A., The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resourced-Based View, "Strategic Management Journal" 1993, t. 14, nr 3.
 16. Resourcebased theories of competitive advantage: a ten-year retrospective on the resource-based view, "Journal of Management" 2001, nr 27 (6).
 17. Resources, Firms and Strategies: A Reader in Theresource based Theory of the Firm, red. Foss N.J., "Oxford University Press", Oxford 1997
 18. Rouse M.J., Daellenbach U.S., More Thinking on Research Method for the Resource-Based Perspective: Isolating sources of sustained competitive Advantage, "Stra-tegic Management Journal" 1999, nr 20 (5)
 19. Song X.M., Parry M.E., The determinants of Japanese new product success, "Journal of Marketing Research" 1997, nr 34.
 20. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. II, TNOiK, Toruń 2005
 21. Wolfe R., Organizational Innovation: Review , critique and suggested research directions, "Journal of Management Studies" 1994, nr 31
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu