BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacyjności sektora MSP w województwie lubelskim
The Importance of Business-Related Institutions in Supporting the SME Sector in Lublin Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 311-320, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Otoczenie biznesu
Innovative character, Business environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nasilające się we współczesnym świecie tempo zmian uwarunkowań rynkowych powoduje, że ponadprzeciętną efektywność osiągać mogą jedynie systemy gospodarcze właściwie wykorzystujące swój potencjał intelektualny, określane jako gospodarki oparte na wiedzy (GOW). Kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy jest przedsiębiorstwo posiadające zdolność absorpcji wszelkich efektów twórczego myślenia oraz zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji i życiu społecznym. Innowacyjność najczęściej ujmowana bywa jako nieustający ciąg zdarzeń rozpoczynających się od nowatorskiego pomysłu, poprzez jego kwantyfikację, wdrożenie, plasowanie rynkowe, do szerokiego rozpowszechnienia nowej koncepcji i oderwania jej od "pierwotnego źródła pochodzenia". Gromadzone na każdym etapie doświadczenia w połączeniu z interakcjami rynkowymi stanowią źródło kolejnej inspiracji, uruchamiającej następny proces wdrażania innowacji. Od strony przedmiotowej wyróżnić można innowacje produktowe, procesowe, techniczne i technologiczne oraz związane ze sferą organizacji i zarządzania wszelkimi aspektami operacyjnymi przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

The first section presents the main types of innovation that can be recognized in the Polish economy. The importance of business-related institutions (BRIs) in supporting innovation policy and optimizing the level of innovation in business is discussed. Finally, the results explaining the main areas of direct cooperation between BRIs and companies from the province of Lublin is presented. The assessment of the level of innovation supporting policy instruments' offered by BRIs ends the discussion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D.P. Maraques, F.J.G. Simon, C.D. Caranana, The Effect of Innovation on Intellectual Capital: an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, "International Journal of Innovation Management", 2006, Vol. 10, No. 1, s. 91.
 2. M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 13.
 3. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 20-21.
 4. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat, 2005, s. 20-21.
 5. Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, red. K.B. Matusiak, A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2008, s. 18.
 6. Commision Staff Working Paper. Creating Top - Class Business Suport Services, Commision of the European Communities, Brussels, 28.11.2001, s. 7.
 7. K. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITEPIB, Radom-Łódź 2006, s.108.
 8. Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 13-16.
 9. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011, s. 25.
 10. Innovation Union Scoreboard Report 2010, www.proinno-europe. eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf, s. 4 (3.01.2012).
 11. Por. wykorzystanie środków UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2011 r. s. 3-4, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/ Documents/2011_10_31_miesieczna.pdf.
 12. J. Cichorska, Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, red. A. Bielawska,T. Łuczka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588, Szczecin 2010, s. 261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu