BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rollnik-Sadowska Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Potencjał polskiego sektora kreatywnego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
The Potential of Polish Creative Industry Against other EU Countries
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 132-140, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Zatrudnienie, Wartość dodana, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza porównawcza, Przemysł kreatywny
Creativity, Employment, Value added, Gross domestic product (GDP), Comparative analysis, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W związku z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i popularyzacją konsumpcji czasu wolnego, w Unii Europejskiej rośnie zainteresowanie branżami kreatywnymi, jako źródłami budowania przewagi konkurencyjnej poszczególnych krajów europejskich. Autorka w publikacji przedstawiła stan i uwarunkowania rozwoju polskiego sektora kreatywnego (określanego zgodnie z definicją Brytyjskiego Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu z 1998 roku). Ponadto ukazała pozycję sektora kreatywnego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w zakresie potencjału zatrudnieniowego oraz generowania PKB. (abstrakt oryginalny)

In connection with information society's development and popularisation of leisure consumption, the interest in creative sector has been arising in the European Union as the source of competitive advantage achievement in the seperate European countries. The author, in the publication, presents the state and conditionings of development of Polish creative industry (defined according to the British Department for Culture, Media and Sport in 1998). Moreover, the author determines the situation of Polish creative industry against other EU countries in the range of employment potential and GDP creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Florida, The Rise of the Creative Class: And How it's transforming work, leisure, community and everyday life, Perseus Book Group, New York 2002.
 2. P. Rossello, S. Wright (red.), Mapping the Creative Industries: a Toolkit, Creative and Cultural Economy series/2, BOP Consulting, British Council, London 2010, s. 16.
 3. E. Rollnik-Sadowska, I. Szlis, Strategia partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego, publikacja w ramach projektu Creative Poland, Warszawa 2013.
 4. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badania, Ageron Polska, Warszawa 2012, s. 27.
 5. T. Panek, J. Czapiński, Warunki życia gospodarstw domowych. Kultura i wypoczynek. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 110-117 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.102, s. 110.
 6. D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 328-352 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.114, s. 328.
 7. http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25 (data wejścia: 14.10.2013).
 8. Creative Economy Report 2010, UNDP, s. 30.
 9. Key Points about the Creative Industries: Business & Employment in the Arts, Americans for the Arts, Creative Industries 2012.
 10. Economy of Culture in Europe, European Commission, 2006.
 11. B. Fesel, M. Söndermann, Culture and Creative Industries in Germany, German Commission for UNESCO, Bonn 2007, s. 20.
 12. P. Lewandowski, M. Ponichter, Przemysły kreatywne a polska gospodarka, Miesięcznik Znak, czerwiec 2011, nr 673.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu