BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Inwestycje nieruchomościowe na lokalnym rynku miasta Gryfina
Investments in the Local Real Estate Market Town of Gryfino
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 341-352, tab.,rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Inwestycje, Nieruchomości, Miasto, Rynek
Investment, Real estate, City, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W teorii ekonomii pojęcie inwestycji ma bardzo ścisłe znaczenie i odgrywa istotną rolę, nie tylko na rynku nieruchomości, ale i w rozwoju lokalnym, a ten kojarzony jest z rozwojem gospodarczym, który gdy zaistnieje jest praprzyczyną ogólnego wzrostu. Ogólna wielkość inwestycji należy bez wątpienia do podstawowych uwarunkowań wzrostu gospodarczego. Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy nie jest jednak automatyczny. Ich efektywność jest wypadkową wielu innych czynników, np.: postępu technologicznego i możliwości innowacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego oraz istniejących uwarunkowań organizacyjnych i instytucjonalnych. Tym niemniej, ogólny poziom inwestycji uważany jest za punkt wyjścia wielu strategii rozwoju gospodarczego, a pobudzanie procesów inwestycyjnych jest jednym z centralnych problemów lokalnej polityki gmin. Ogólnie wiadomo, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najlepszych form lokaty kapitału ze wszystkich możliwych form. Przede wszystkim wiąże się to z ochroną jaką daje ta forma lokaty przed realną utratą wartości. Każda inwestycja nieruchomościowa ma celu maksymalizacją zysku przy minimalizacji ryzyka. Aktualnie szacuje się, że stopy zwrotu w inwestycjach nieruchomościowych w Polsce kształtują się na poziomie 9-10 lat, a to sugeruje, że nieruchomość stała się obiektem inwestycji przynoszącym dochód(fragment tekstu)

This paper presents selected results of individual investments on the example of the local real estate market Gryfino. Due to data availability, the study was based on in-formation about secondary market transactions for residential and commercial premises made in the years 2008-2009, from the Office of Real Estate Brokerage in Gryfino. In this work the basic methods of assessing the profitability of the investment(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE, Poznań 2006
  2. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu