BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rachunek kosztów normatywnych na przykładzie gospodarstwa mlecznego z wykorzystaniem rozwiązań niemieckich (ktbl1)
Normative Costing Dairy Farms Using Solutions of German (KTBL)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 342-348, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Mleko
Cost accounting, Milk
Uwagi
summ.
Abstrakt
1. W czasach, gdy produkcja rolnicza jest stosunkowo nisko opłacalna, rolnicy muszą precyzyjnie znać koszty ponoszone na określoną działalność i potencjalne przychody z jej prowadzenia. Muszą mieć możliwość porównywania osiąganych wyników w swoich gos podarstwach z potencjalnymi (normatywnymi), wynikającymi z racjonalnej technologii produkcji. Zastanawiać się na przyczynami różnic i je eliminować. 2. Rolnicy w obecnych warunkach (globalizacja) muszą mieć możliwość porównywania i wyboru technologii produkcji - ze swojego punktu widzenia - najbardziej atrakcyjnych. W ramach określonej technologii, aby móc trafnie podejmować decyzje, muszą posiadać informacje o nakładach inwestycyjnych i kosztach produkcji. 3. Postęp techniczny w zakresie gromadzenia danych i dzielenia się informacją umożliwia opracowanie bazy danych, która jest dostępna w Internecie i użyteczna do planowania w gospodarstwach rolniczych. Przykładem są rozwiązania niemieckie w ramach KTBL. 4. Rozbudowana polityka rolna UE, określone działania i środki, aby były skuteczne, muszą opierać się na rzetelnych parametrach normatywnych. 5. Kraje, w tym Polska, które nie dysponują szczegółowymi parametrami do produkcji rolniczej (a decydują się na jej wspieranie), powinny jak najszybciej opracować taki system. Podejmując decyzje o kierunkach wspierania gospodarstw rolniczych, nie można bazować wyłącznie na informacjach pochodzących z FADN - stanowiących informacje historyczne i nieujmujące problemu racjonalności działań w gospodarstwach rolniczych (błędy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi).(fragment tekstu)

To properly react (at operational and strategic) in the agricultural enterprise must have accurate information. Particularly important is information related to the economic dimension of certain projects (income and costs). Information can be processed (by giving them a specific value) construct strategic and operational plans which will assist in the management of the enterprise (farm) agriculture. The main objective of this paper is to present a standard cost accounting based on standards and normatives in milk production based on the solutions proposed by the German KTBL (Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft). The present system, according to the author, gives the possibility of a complete, proper understanding of the costs of normative (as specified agricultural activity).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Ziętara, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 1998, s. 45.
  2. Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym, red. W. Ziętara, Warszawa-Brwinów 1994, s. 10.
  3. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, 2011, s. 674.
  4. R. Manteuffel, Ekonomika i organizacja pracy wykonawczej w rolnictwie, PWRiL, Warszawa 1971.
  5. F. Maniecki, Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w rolnictwie, PWRiL, Warszawa 1976.
  6. J. Żuk, Zadania z organizacji pracy w gospodarstwie rolniczym, PWRiL, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu