BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Organizacja księgowości w msp - obszary ryzyka
Organiztion of Accounting in Small and Medium Business.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 349-356, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Księgowość, Ryzyko, Przedsiębiorstwo
Bookkeeping, Risk, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja księgowości w małych i średnich jednostkach gospodarczych nie należy do zadań prostych. Swoim zakresem obejmuje szereg działań, do których zaliczyć można: - organizację działu, - organizację dokumentacji, - komputeryzację prac, - organizację inwentaryzacji, - organizację sprawozdawczości. W dużych jednostkach zakres obowiązków podzielony jest pomiędzy poszczególnych pracowników, jednak w jednostkach zaliczanych do MSP wymagania i oczekiwania wobec pracowników są odmienne, co wynika ze specyfiki funkcjonowania tych podmiotów. Jednoosobowe działy księgowe sprawdzają się w realiach rynkowych, jednak zbyt mało uwagi poświęca się na wskazanie obszarów ryzyka, a przede wszystkim sposobów zarządzania tym ryzykiem i ograniczeniem jego skutków.(fragment tekstu)

Organization of accounting in small and medium business units is not a simple task. The scope covers a range of activities which may include: - Organization of the department, - Organization of documentation, - Computerization of work - Inventory organizations, - Reporting organizations. In large units divided responsibilities between individual workers, but in units belonging to the SME requirements and expectations of employees are different due to the specific needs of these entities. Double check the accounting departments in the realities of the market, but too little attention is paid to the identification of areas of risk, and above all how to manage this risk and limit its effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 25.
  2. W.A. Nowak, Teoria sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2010, s. 22.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, art. 4 pkt 5.
  4. M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka, Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007, s.74.
  5. Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, red. G.K. Świderska, Wolters Kluwers Polska - Oficyna, Kraków 2009, s.34.
  6. Art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości...
  7. A. Karmańska, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008, s. 30.
  8. L. Osiatyński, Problemy kwantyfikacji ryzyka w handlu zagranicznym, cz. 1, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1963, nr 1, s.1.
  9. W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 23.
  10. A. Karmańska, op.cit., s. 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu