BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Rafał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową : ustrojowe granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce
Between Protection of Competition and Sector Regulation : Political Borders of Separating Areas of State Interference in the Market
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 155-170, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Słowa kluczowe
Ochrona konkurencji, Telekomunikacja, Energetyka, Poczta, Transport kolejowy, Prawo antymonopolowe
Competition protection, Telecommunication, Energetics, State post, Railway transport, Anti-monopolistic law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regulacje sektorowe obejmują kreację równych dla wszystkich warunków konkurowania na rynku. Regulacje sektorowe są zbieżne z założeniami i treścią prawa antymonopolowego. Natomiast korzyści z regulacji sektorowych w świetle regulacji prawa antymonopolowego są autonomiczne. Decyzje regulatorów sektorowych zastępują decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Creating equal conditions of competition on the market is setting the sector regulation. Sector regulations has coincident cells and assumptions, similarly to the antitrust law. Provisions of the sector regulations are autonomous in view of regulations of the antitrust law. The decision of the sector regulator bodies is replacing the decision of the Chairman of the Office of Competition and Consumer Protection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baehr J., Stawicki A., Rozważania wokół równoległego stosowania prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych, [w:] C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Warszawa 2005.
 2. Banasiński C., Równoległe stosowanie prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polsce (na przykładzie telekomunikacji i energetyki), [w:] C. Banasiński (red.), Prawo konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, UOKiK, Warszawa 2006.
 3. Gramlich L., Entwicklungen der Staatlichen Wirtschafstausicht: Das Telekomunikationsrecht als Models?, "Verwaltungs Archiv" 1997, Nr. 4.
 4. Hoff W., Polski model regulacji na tle porównawczym, "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 5. Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008.
 6. Kearney J. D., Merrill T. W., The Great Transformation of Regulated Industries Law, "Columbia Law Review" 2006, vol. 98.
 7. Kiczka K., Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006.
 8. Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, [w:] B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006.
 9. Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Warszawa 2005.
 10. Masing J., Stan i tendencje rozwojowe regulującego prawa administracyjnego, [w:] lus Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywi- stów, Warszawa, 20-22 września2001 r., Warszawa 2003.
 11. Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2004.
 12. Ruffert M., Regulierung im System des Verwaltungsrecht. Grundstrukturen der Privatisi- rungsfolgerecht der Post und Telekomunikation, "Archiv des Oeffentlichen Recht" 1999, Bd. 124.
 13. Saxer S. R., Government Power Unleashed: Using Emitent Domain to Aquire a Public Utility or Other Ongoing Enterprise, "Indiana Law Rewiev" 2008, vol. 38.
 14. Schmidt R., Oeffentliches Wirtschaftrecht. Allgemeiner Teil, Berlin 1990.
 15. Seidman W., Gilmour R., Politics, Position and Power. From the Positive to the Regulatory State, Oxford 1986.
 16. Skoczny T., Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi, [w:] C. Mik (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń 2002.
 17. Skoczny T., Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce, [w:] lus Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów, Warszawa, 20-22 września 2001 r., Warszawa 2003.
 18. Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, [w:] Ochrona konkurencji i niezależna regulacja sektorowa, "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 19. Stankiewicz R., Kilka uwag o regulacji jako funkcji administracji gospodarczej w rozwoju sektora energetycznego, [w:] M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, Warszawa 2010.
 20. Stankiewicz R., Wzajemne relacje pomiędzy kompetencjami Prezesa UOKiK oraz Prezesa URE w sprawach z zakresu energetyki, [w:] F. M. Elżanowski, M. M. Sokołowski, Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, Toruń 2012.
 21. Stasikowski R., O istocie regulacji administracyjnoprawnej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008, nr 11.
 22. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
 23. Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, "Studia Prawnicze" 2004, nr 3.
 24. Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005.
 25. Szydło M., Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 1.
 26. Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010.
 27. Szpringer W., Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2010.
 28. Trute H., Die Verwaltung und das Verwaltungsrecht zwischen gesselschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steureung, "Deutsches Verwaltungsblatt" 1996, Nr. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu