BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurewicz Marcin (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Brytyjski model systemu prawnego izb handlowych o dobrowolnym udziale przedsiębiorców
British Model of the Lawful System of Chambers of Commerce with Voluntary Membership of Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 382-392, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Izby gospodarcze, Przedsiębiorca, Prawo
Chambers of commerce, Entrepreneur, Law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie ustroju prawnego brytyjskich izb handlowych i ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości. Brytyjskie izby handlowe tworzą reprezentatywny europejski system prawny izb handlowo-przemysłowych o dobrowolnej przynależności. Cechuje się on dużymi możliwościami kształtowania statusu prawnego izb przez ich członków. Egzemplifikacją brytyjskiego systemu prawnego jest ustrój prawny izb gospodarczych, funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W państwach członkowskich Unii Europejskiej są dwa modele organizacyjne izb handlowo-przemysłowych: "francuski" o powszechnym akcesie i "brytyjski" o dobrowolnym udziale przedsiębiorców.(fragment tekstu)

The aim of chambers of commerce is representing the economic interests of businessmen in their productive, commercial, architectural or service activity, particularly in relation to the public administration and to the external trade. There are two modifications of the lawful system of chambers of commerce in the European Union: French system with general membership and British system with voluntary membership of businessmen. Polish lawful system of chambers of commerce is an example of British system which is characterized by a high degree of self-dependence. It means a possibility to decide about their lawful status by members.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bevaart J., Izby handlowo-przemysłowe w Europie oraz ich rola dla gospodarki, "Jurysta" 1994, nr 9.
 2. Bułajewski S., Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, w: Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 3. Butler R., Ogólna analiza systemu funkcjonowania izb handlowo-przemysłowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
 4. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.
 5. Gola J., Horubski K., Funkcjonowanie izb gospodarczych jako przejaw samorządności przedsiębiorców, w: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 6. Grzelak M., Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu gospodarczego, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 7. Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 8. Jo Hatch M., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 10. Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej, Raport Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa 2001.
 11. The Road to European Union, Eurochambres, Brussels 2002.
 12. Wróblewski T., Samorząd gospodarczy w projekcie ustawy o samorządzie gospodarczym, "Przegląd Prawa i Administracji" 1997, nr 39.
 13. Wykrętowicz S., Rozwój samorządu korporacyjnego jako zdecentralizowanej administracji publicznej, w: Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, red. R. Kmieciak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
 14. Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu