BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toszewska Weronika (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA
Estimation of the Service Process by Customers of Poczta Polska SA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 533-543, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Usługi
Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy rodzaj usług charakteryzuje się inną kombinacją cech, które - wynikając z ich specyfiki - stanowią o ich niejednorodności. Ocena procesu usługowego zależna jest od wielu czynników. Bazuje ona na subiektywnym odczuciu danego odbiorcy odnośnie do poziomu zaspokojenia potrzeb przez niego zgłaszanych. Odbiorcy usług pocztowych rozpatrują wiele kryteriów, dokonując ich oceny, przy czym istotny wpływ na ocenę procesu ma jednostka świadcząca daną usługę. Przedstawiona w artykule część badania ukazuje opinie odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Poczta Polska SA. Losowo wybrani klienci urzędów pocztowych w regionie koszalińskim stanowią znaczącą grupę, gdyż opinia całego przedsiębiorstwa budowana jest na opinii poszczególnych jednostek. Stworzenie procesu, który pozwalałby na zaspokojenie potrzeb nabywców, wymaga poznania oczekiwań klientów i sposobu postrzegania usług.(fragment tekstu)

Knowing the needs and the opinion about the services that customers are purchas-ing is the key generator of changes. Fitting the service level to the recipient is an essen-tial aspect in creating the given value to the processes. Purpose of this paper is to present the opinion of buyers of services supplied by the Polish public operator Poczta Polska SA Clients using from services of the 50 post offices of the Koszalin region were put through an examination. They judgment about the level of satisfaction, level of the development of services can be an important factor, that can influence changes(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06248
 2. A. Panasiuk, Usługi pocztowe. Rynek i Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 34.
 3. Z. Jasiński, G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, Rozprawy i Studia, t. 579, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005
 4. Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 66
 5. Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt z dnia 6 września 2010 r., Warszawa 2010, s. 18
 6. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2011, s. 15.
 7. Współczesna ekonomia usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 124
 8. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 r., Warszawa 2011, s. 14.
 9. L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 152-153
 10. Badania rynku metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 87.
 11. D.A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 757-759
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu