BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Renata
Tytuł
Separacja operatora telekomunikacyjnego - narzędzie regulacyjne : przypadek sektora telekomunikacyjnego w Polsce
Separation of the Telecommunications Operator as a Tool for Market Regulation : the Case of the Telecommunications Sector in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 211-225, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Infrastruktura telekomunikacyjna, Rynek telekomunikacyjny, Konkurencja
Telecommunication, Telecommunication infrastructure, Telecommunication market, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Telekomunikacja Polska SA (TP SA)
Abstrakt
Artykuł jest próbą przybliżenia istoty zastosowania narzędzia regulacyjnego w warunkach polskiego rynku telekomunikacyjnego, jakim jest podział funkcjonalny. Pierwsza część dotyczy podstaw teoretycznych separacji operatora telekomunikacyjnego, druga - argumentacji za i przeciw zastosowaniu tego mechanizmu regulacji, trzecia - uwarunkowań podziału TP SA. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to present the nature of functional separation as a regulation means in the conditions of the Polish telecommunications market. First, the theoretical foundations will be laid, then the arguments for and against the functional separation, and finally, the possible picture of functional separation in the Polish conditions of the telecommunications market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej SA, raport UKE, KPMG Advisory, Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński, Instytut Łączności, Warszawa, listopad 2008.
 2. Cymer A., Separacja czy samowola, NZG 2008, nr 6, s. 15.
 3. Decyzja KE przeciwko TP SA, MEMO/11/444; IP/11/771.
 4. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP SA, UKE, Warszawa 2009.
 5. Funkcjonowanie Porozumienia UKE-TP w opinii operatorów alternatywnych - podsumowanie wyników badania ankietowego, UKE, Warszawa, październik 2011.
 6. Helm D., Making Britain more competitive: a critique of regulation and competition policy, Royal Bank of Scotland, Scottish Economic Society, 7th Annual Lecture, "Scottish Journal of Political Economy" 2001, vol. 48, no. 5.
 7. Opinia ERG na temat podziału funkcjonalnego operatora, http://www.uke.gov.pl/_gAllery/81/65/8165/Opinia_ERG_functional_separation.pdf (stan na dzień 19.10.2011).
 8. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Prezes UKE, Warszawa 2011.
 9. Raport Prezesa UKE z dwóch lat realizacji Porozumienia zawartego z TP SA 22 października 2009 roku, UKE, Warszawa, październik 2011.
 10. Ricketts M., The economics of business enterprise. An introduction to economic organization and the theory of the firm, International Student Edition, Edward Elgar, Cheltenham, 2003.
 11. Rogalski M., Wpływ regulacji na inwestycje, Dyrekcja Pionu Współpracy Regulacyjnej GK TP, Grupa TP, Warszawa, czerwiec 2008.
 12. Strategia rozwoju telekomunikacji w Polsce - uwagi TP.
 13. www.uke.gov.pl;http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsppplace- =Lead24&news_cat_id=314&news_id=3563&layout=9&page=text (stan na dzień 16.10.2011).
 14. http://gielda.onet.pl/zapadla-oficjalna-decyzja-o-rebrandingu-tp-sa,18489, 5076768,1,news-detal (stan na dzień 1.04.2012).
 15. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=314&news_ id=4279&layout=9&page=text (stan na dzień 20.10. 2011).
 16. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=314&news_ id=4750&layout=9&page=text (stan na dzień 16. 10. 2011).
 17. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=314&news_ id=5441&layout=9&page=text; http://www. uke.gov. pl/uke/index.jsp?place=Le- ad24&news_cat_id=314&news_id=7301&layout=9&page=text; http://www.uke. gov.pl/_gAllery/47/49/47492/Analiza_porozumienia_ankieta_OA.pdf (stan na 16. 10. 2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu