BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości
Factors Determining the Entrepreneurship Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 419-430, bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie paradygmatu przedsiębiorczości. Omówiono różnice podejścia do rozpoczęcia przedsięwzięć i cykl życia przedsiębiorstwa. Analizie poddano punkt zwrotu kosztów, który pomaga zrozumieć relacje między wielkością sprzedaży, kosztami i dochodami przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono koncepcję klastera przemysłowo-usługowego.(fragment tekstu)

The beginning of this paper presents paradigm of entrepreneurship. Next, are singled out basic approaches to begin work on a new enterprise. Then, enterprise life cycles are characterized. Later, break-even analysis is described. At the end, the impact of an industrial-service cluster on a development of small and medium enterprises is discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartlett C.A., Beamish P.W., Transnational Management, McGraw-Hill, New York 2008.
  2. Daft R.L., Armstrong A., Organization. Theory and Design, Nelson, Toronto 2009.
  3. Haag S., Cummings M., Pilcher A., Riordan R., Management Information System, McGraw-Hill, New York 2009.
  4. Longenecker G.J., Donlevy L.B., Calveit A.C., Moore C.W., Petty J.W., Leslie E.P., Small Business Anagement, Nelson, Toronto 2010.
  5. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  6. Michalski E., The Impact of Progrss in Information on Entrepreneurship, w: Information Management, Prace i Materiały Uniwersytetu Gadańskiego nr 3, Gdańsk 2011.
  7. Michalski E., Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
  8. Stiglitz J.E., Globalization and its Discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002.
  9. Włosiński W.K., Szerynos A.M., Klastery wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu