BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Witczak Olgierd (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej
Prosumption as the Reflection of Consumer Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 431-444, bibliogr. 22 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Konsument, Przedsiębiorczość
Prosumption, Consumer, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw skłania do poszukiwania i wyjaśniania nowych tendencji. Część z nich jest względnie trwała i wówczas interesują się nimi zarówno praktycy biznesu, jak i badacze akademiccy specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Tego typu trendem jest tak zwana prosumpcja. Z literatury przedmiotu wynika, że niewiele jest prac podejmujących próbę konceptualizacji pojęcia prosumpcja na gruncie nauk o zarządzaniu, a ponadto są one fragmentaryczne. Niniejszy artykuł ma na celu częściowe wypełnienie tej luki. Wkład autorów polega zatem na przedstawieniu definicji pojęcia "prosumpcja" odpowiadającej różnym przejawom tego zjawiska. Ponadto sformułowano hipotezę dotyczącą zjawisk warunkujących zjawisko prosumpcji, a także przedstawiono przypadki przedsiębiorstw, których strategie są ukierunkowane na wykorzystanie tego zjawiska. Na zakończenie podsumowano stan obecnej wiedzy akademickiej na temat prosumpcji i sformułowano wnioski dla dalszych badań.(fragment tekstu)

Prosumption is one of emerging mega-trends in business environment and may be treated as important research field in management. This paper contributes to the literature by proposing holistic definition of prosumption and discussing factors that may be interrelated to prosumption. As the consequence, this paper may be treated as the basis for further empirical studies, specifically, notion operationalization and testing hypotheses about determinants of prosumption propensity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania 2010, nr 15.
 2. Baruk A.I., Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych, "Problemy Jakości" 2011, sierpień.
 3. Baruk A.I., Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 10.
 4. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 6. Gajewski Ł., Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "E-mentor" 2009, nr 2 (29).
 7. Jezior J., Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 8. Kochalska H., Zadłużenia i oszczędności Polaków w I 2011, "eGospodarka.pl" 2011.
 9. Kochalska H., Zadłużenia i oszczędności Polaków w I 2012, "eGospodarka.pl" 2012.
 10. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 11. Lambkin M., Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Lech K., MWC 2012: Android Market ma już ponad 450 tys. aplikacji!, www.pcworld. pl/news, dostęp 27.02.2012.
 13. Porter M.E., Kramer M.R., Tworzenie wartości dla biznesu i przedsiębiorstwa, "Harvard Business Review Polska" 2011, maj.
 14. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-creating Unique Value with Customers, "Strategy & Leadership" 2004, No. 32 (3).
 15. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 16. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
 17. Szkoły wyższe i ich finanse. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 18. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006.
 19. Tofler A., The Third Wave, William Morrow, New York 1980.
 20. Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, No. 68.
 21. Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V., Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co-creators of Value, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2008, No. 36 (1).
 22. Żabiński L., Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, "Forum" 2011, nr 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu