BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słocińska Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Sieci jako czynnik kształtowania przedsiębiorczości w performatywnym ujęciu organizacji
Networks as the Factor of the Entrepreneurship in Performative Including of the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 475-485, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość organizacyjna, Sieci zależności, Organizacja
Organisational entrepreneurship, Dependency networks, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sieci mogą być istotnym czynnikiem kształtującym zachowania przedsiębiorcze. Działania podejmowane przez jednostki zajmujące się pobudzaniem i edukowaniem w zakresie przedsiębiorczości powinny więc obejmować także problematykę funkcjonowania w sieciach oraz wskazywać możliwości czerpania z ich potencjału. Dotyczy to zarówno edukacji młodzieży na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i osób zainteresowanych podjęciem własnej aktywności gospodarczej. Uświadamianie potencjalnym przedsiębiorcom znaczenia i liczby sieci, w jakich już funkcjonują i w jakich będą funkcjonować, oraz otwarcie się na nie pozwala na poszerzenie horyzontów, perspektyw i podejmowanie nowych, innowacyjnych działań.(fragment tekstu)

According to the performative perspective organizations constantly express themselves through their performance and their interpretations. By this approach the knowledge about the organization belongs to stakeholders as they are able to describe the practice of organising in the fullest way. There is quite convergence between performative conception and suggested through B. Czarniawska definition of the organization, according to which an organization is a net of collective action taken in order to exert influence on world. Such an approach opens the organization to the environment erasing border between what according to classic definitions is being recognized as the organizational system, and what is "outside". It is needed to point out that cooperation and a constant flow of the knowledge and information are a distinctive features of the network between its knots. The power in webs is determined not through the hierarchization but through the acquired knowledge or the ability to its distribution what cause a lot of inspiring circumstances. In the article the author will make an attempt to demonstrate that, networking based on the principle of the interdependence and cooperations are a natural way of stimulating the entrepreneurship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J.C., Znaczenie społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.
 2. Berger P.L., Luckman T., The Social Construction of Reality. A Treatise of the Sociology of Knowledge, Anchor Books, New York 1967.
 3. Bevan S., Cowling M., Isles N., Horner L., Turner N., Cracking the Performance Code, How Firms Succeed., The Work Foundation, London 2005, www.theworkfoundation. com, dostęp 10.03.2012.
 4. Cichobłaziński L., Mediator jako antropolog - podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 2 (33).
 5. Czarniawska B., Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 2 (33).
 6. Czarniawska B., Organization Theory as a Literary Genre, Oxford University Press, Oxford 1999.
 7. Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa 2010.
 8. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000.
 9. Dyskusja redakcyjna na temat relacji między strukturą organizacyjną a współczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi, oprac. J. Strużyna, "Dwumiesięcznik Zarządzania Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 6.
 10. Fleischer M., Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii kultury, w: Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 1, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2001.
 11. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 12. Greenberg J., Baron R.A., Behavior in Organizations, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2007.
 13. Kilduff M., Crossland C., Tsai W., Krackhardt D., Organizational Network Perceptions Versus Reality: A Small World After All?, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2008, No. 107.
 14. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Liu Ch.C., The Relationship Between Machiavellianism and Knowledge Sharing Willingness, "Journal of Business and Psychology" 2008, No. 22.
 16. Perechuda K., Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów ZZL, "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5.
 17. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 18. Randak-Jezierska M., Use of Advances of Gestalt Therapy in the Art of Self-Management, w: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management, red. F. Bylok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 19. Słocińska A., Czynniki kształtujące postawy pracownicze sprzyjające przepływowi wiedzy i innowacyjności, w: Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, red. A. Pabian, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 20. Słocińska A., Manager as a Facilitator of the Knowledge Sparing Pprocesses, w: People and the Value of an Organization, red. F. Bylok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 21. Średnicka J., Indywidualizacja i dyfuzja sieciowości. Refleksje nad przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 2 (33).
 22. Watts D.J., Strogatz H.S., Collective Dynamics of 'Small-World' Networks, "Nature" 1998, Vol. 393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu