BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrobek Janusz (Uniwersytet Łódzki), Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
E-learning - możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych
E-Learning - An Opportunity For Acquisition And Development Of Workforce Competences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 184-193, bibliogr. 9 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Edukacja, Kompetencje
Education, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa muszą zmagać się z burzliwym i niepewnym otoczeniem, w którym sprawne funkcjonowanie możliwe jest tylko przez ciągłe dostosowywanie się do zmian. Zdolność do tych zmian wymaga wysokich kompetencji zatrudnionych pracowników. Trwanie i rozwój każdej firmy zależy od pozyskiwania przez pracowników coraz wyższych kompetencji. Wskazane jest przede wszystkim posiadanie kapitału intelektualnego, aby móc szybko reagować na zmieniające się czynniki otoczenia firmy. Rozwój intelektualny, zwiększanie wiedzy i umiejętności wymaga nowych form i metod podwyższania kompetencji pracowniczych. Odpowiedź na to wyzwanie dają nowoczesne technologie i rozwój Internetu, pojawienie się możliwości pozyskiwania kompetencji pracowniczych za pomocą zdalnej edukacji. Celem artykułu jest ukazanie i ocena możliwości pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych przy pomocy zdalnego nauczania. Wykorzystywane sieci, narzędzia platform edukacyjnych i sposobności, jakie oferują w zakresie komunikowania się, elastyczności wyboru miejsca oraz czasu nauki - okazują się atrakcyjne zarówno dla organizacji, jak i dla samych pracowników.(fragment tekstu)

Modern organisations must be prepared to function in the environment often char-acterized by instability and disorder. Their flexibility and adaptation to change make it possible to survive in such conditions. The most important element is the intellectual capital which allows to react effectively to changing environment factors. Intellectual growth, progress in knowledge and skills requires the company to use new forms and methods of competence development. The solution is offered by the new information and computer technologies - a good possibility to acquire new competences with the use of distance education methods. The aim of the article is to present the opportunities of the workforce competence development offered by e-learning. The use of web-based tools, educational platforms and techniques of online communication, flexibility and easy access in the 24/7 online educational systems create an attractive solution for organisations and workers themselves. E-learning gives them the opportunity to develop competences in an adequate form and full merits which seems an economically effective single-step solution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M, Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  3. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, One Press, Gliwice 2008.
  4. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  5. Glik A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników. Systemy - techniki - praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
  6. Kubicka-Daab J., Budowanie modeli kompetencji, w: Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  8. Urbański J., Rozwój i edukacja pracownika, w: Rozwój i szkolenie w  firmach. Teoria i rzeczywistość, red. J. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2004.
  9. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu