BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności
An Entrepreneurship as a Determinant of Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 359-369, bibliogr. 18 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Konkurencyjność
Entrepreneurship, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
In contemporary economycompetitiveness is one of the most important determinants of effective functioning of economic entities. Companies, which are competing continuously are an inherent feature of free market economy. Competition takes place at various levels depending on entities, which participate in it. Moreover, competition manifests itself in various forms of activity and usually achieve different level of intensity. The aim of the paper is the diagnosis of conditions and factors materially affecting competitiveness, paying particular attention to entrepreneurship as a determinant of competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 2. Dębska J., Ślusarczyk B., Uwarunkowania przedsiębiorczości we współczesnym procesie gospodarowania, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, red. A. Arent, Politechnika Lubelska, Lublin 2010.
 3. Gorynia M., Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badania, w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Organizacja i Zarządzanie" nr 32, Poznań 2001.
 4. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 5. Kochmańska M., Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim, www.sbc.org.pl/Content/ 10634/kochmanska.pdf, dostęp 10.03.2012.
 6. Kraśnicka T., Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 7. Leśniewski M.A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2011.
 8. Piotrowska-Trybull M., Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005.
 9. Poznańska K., Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 10. Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, Centrum Wiedzy AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH, Warszawa 2003, www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf, dostęp 7.03.2012.
 11. Przedsiębiorczość - podstawowe zagadnienia, Projekt "Podlaska Sieć Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej", Białystok 2010, www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/ przedsiebiorczosc.pdf, dostęp 10.03.2012.
 12. Przybiciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 13. Rakowska A., Od transformacji do globalizacji. Rola menedżerów w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, red. A. Arent, Politechnika Lubelska, Lublin 2010.
 14. Słowińska B., Konkurencyjność przedsiębiorstw województwa lubuskiego w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, www.bp.pwsz.sulechow.pl/publikacja_1/cz_ 2.pdf, dostęp 7.03.2012.
 15. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 16. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007.
 17. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" 2010, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784, dostęp 10.03.2012.
 18. Wysocka E., Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, "Wójt i Jego Gmina" 2006, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu