BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Modele działań przedsiębiorczych a druga szansa na prowadzenie działalności gospodarczej
Models of Entrepreneurial Activities and a Second Chance to Do a Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 521-532, bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość
Business activity, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na doświadczenia przedsiębiorców, których pierwsze próby prowadzenia działalności gospodarczej zakończyły się porażką, w kontekście modeli działań przedsiębiorczych. (fragment tekstu)

In the context of models of entrepreneurial activities very important are experiences of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in failure. It allows to believe that the entrepreneurial attitudes based on learning from their mistakes may increase the likelihood of success in the future. The purpose of the publication is to highlight the importance of the experience of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in failure, in the context of models of entrepreneurial activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2.
 2. Clercq D.D., Dakhli M., Personal Strain and Ethical Standards of the Self-Employed, "Journal of Business Venturing" 2009, No. 24.
 3. Czemiel-Grzybowska W., Ewaluacja pojęcia przedsiębiorczość, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - raport z badań, red. W. Czemiel-Grzybowska, Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku, Białystok 2010.
 4. II szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań, PARP, Warszawa 2011.
 5. Gierańczyk W., Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2009.
 6. Haber L.H., Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, "Studia Socjologiczne" 1995, nr 1-2.
 7. Haber L.H., Zachowania przedsiębiorcze - próba typologii, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 5.
 8. Kapusta F., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006.
 9. Kawa M., Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej, w: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 10. Kourilsky M.L., Walstad W.B., Thomas A., The Entrepreneur in Youth: an Untapped Resource for Economic Growth, Social Entrepreneurship, and Education, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
 11. Kożuch B., Pojęcie i istota przedsiębiorczości, w: Praktyczne problemy przedsiębiorczości, red. H. Wnorowski, A. Letkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 12. Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 13. Kwiatkowski S., Perspektywy przedsiębiorczości w XXI wieku, w: Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 14. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy, Muza, Warszawa 2000.
 15. Landier A., Entrepreneurship and the stigma of failure, Working Paper presented at New York University, New York 2005.
 16. Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2003.
 17. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 18. Payne D., Joyner B., Successful U.S. Entrepreneurs: Identifying Ethical Decision-Makingand Social Responsibility Behaviors, "Journal of Business Ethics" 2006, nr 65 (3).
 19. Podstawy nauki o organizacji: przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Bałasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 20. Prusak B., Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski w okresie transformacji, red. F. Bławat, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2001.
 21. Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 22. Verheul I., Wennekers S., Audretsch D.B., Thurik A.R., An Eclectic Theory of Entrepreneurship: Policies, Institutions and Culture, Research Report H0012, EIM, Zoetermeer 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu