BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaflarski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sobczyk-Kolbuch Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie platform e-learningowych w strategii edukacyjnej uczelni niepublicznej jako szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym
E-Learning In Marketing Strategy Of Non-Public University As Competitive Advantage On Education Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 203-212, bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Edukacja elektroniczna
e-learning, e-education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój nowoczesnych technologii komunikacji powoduje ich przenikanie do każdej dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w tym również na rynek usług edukacyjnych. Rozpowszechnienie wśród młodego pokolenia, jak również osób starszych Internetu oraz komunikatorów wirtualnych wymusza dostosowanie metod i ścieżek nauczania do potrzeb potencjalnych odbiorców. Tym samym rola marketingowego wykorzystania e-learningu na uczelniach wyższych w obecnej sytuacji rynkowej, to jest pogłębiającego się niżu demograficznego, ogólnogospodarczego kryzysu i ostrej walki konkurencyjnej, nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia na odległość, czy to w formie uzupełniającej, czy też kompleksowej, zwiększa szanse na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz osiągnięcie sukcesu rynkowego w przypadku każdej uczelni, bez względu na to, czy działa ona w sektorze publicznym, czy niepublicznym. W tym drugim przypadku wykorzystanie e-learningu może oznaczać jedną z dróg do zapewnienia status quo między jakością kształcenia, liczbą rekrutowanych studentów i pozycją rynkową uczelni.(fragment tekstu)

E-learning as a modern possibility for increasing the interests of students in specific fields is very important tool within contemporary educational market. High level of competition, globalisation, development of new technologies and sociological changes cause a lot of difficulties on contemporary market, especially in services like education. The article describes the advantages and threats that can occur during the process of implementation e-learning platform at private university. Due to the target market (young generation of students) the role of e-learning and IT is increasing. Younger people like the usage of new technologies in everyday life and moreover in their education. That is the main reason why e-learning is going to influence education market very much. The authors present their own experience and issues with e-learning both from technical and study programmes point of view. To show the influence of e-learning on students additional research in the future should be conducted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
  2. Kotler P., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  3. Krzyżanowska M., Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych, "Marketing i Rynek" 2004, nr 9.
  4. Materiały wewnętrzne GWSH z wdrożenia projektu E-learning - platforma.
  5. DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm. z dnia 27 lipca 2005.
  6. DzU nr 246, poz. 1470 z dnia 2 listopada 2011.
  7. www.gwsh.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu