BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Determinanty nowoczesnej edukacji osób niewidomych i słabowidzących
Determinants of Modern Education of the Blind and Visually-Impaired Persons
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 213-220, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Edukacja
Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacja i dostęp do niej odgrywają istotną rolę zarówno w życiu poszczególnych jednostek, jak i najróżniejszych grup społecznych. Jedną z takich grup, dla których informacja, a zwłaszcza możliwość dostępu do niej, ma kluczowe znaczenie, tworzą osoby z uszkodzonym wzrokiem. Chodzi nie tylko o to, że oba wymienione elementy stanowią obecnie główny czynnik przemian w rehabilitacji społecznej i zawodowej takich osób, ale przede wszystkim o to, że w zasadniczy sposób determinują one całokształt warunków funkcjonowania osób niewidomych i słabo-widzących. Dzieje się tak dlatego, że od pewnego czasu następuje znaczący wzrost ilości informacji z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji, a przede wszystkim z uwagi na niezwykły rozwój technologii informacyjnych, którego efektem jest pojawianie się coraz lepszych narzędzi oraz metod udostępniania i pozyskiwania informacji przez niewidomych i słabowidzących. To zaś daje szanse na tworzenie dużo lepszych warunków kształcenia osób z dysfunkcją wzroku, niż to miało miejsce kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu.(fragment tekstu)

This paper presents the most important factors that determine modern education process of the blind and visually-impaired persons. It shows the role and importance of information technology in this process. Especially, it describes two internet educational services which have been prepared exactly for the blind and visually-impaired persons. The paper also shows new law and different initiatives which have done in order to equal educational chances for people with disabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzostek-Pawłowska J., Efektywne technologie internetowe wspomagające niewidomych w dostępie do prasy elektronicznej, "Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", nr 9, Warszawa 2009.
  2. Jakubowski S., Serafin R., Szczepankowski B., Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych, IFiS UW, Centrum Badawczo-Rozwojowe Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1993.
  3. Ślusarczyk C., Rola i znaczenie technologii informacyjnych w życiu osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010.
  4. Ślusarczyk C., Możliwości i ograniczenia wykorzystania e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych, w: E-learning - nowe aspekty, Materiały konferencyjne, red. B. Boryczka, SBP, Warszawa 2011.
  5. www.abc.uw.edu.pl.
  6. http://ekiosk.defacto.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu