BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stan obecny cybermedycyny w Polsce
Current State of Cybermedicine in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 223-231, bibliogr. 12 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Cybernetyka, Technologie internetowe, e-zdrowie
Cybernetics, Internet technologies, e-health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie wykorzystanie Internetu do realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną w Polsce jest w dalszym ciągu niewielkie. Dziś polska cybermedycyna, rozumiana w niniejszym artykule jako wykorzystanie narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną, to, oprócz treści dotyczących zdrowia publikowanych w Internecie i wielu planów działań w ramach strategii e-zdrowia, nielicznie funkcjonujące rozwiązania wspierające poszczególne interakcje w opiece zdrowotnej. Według raportu Staniszewskiego oraz Bujnowskiej-Fedak w 2007 roku tylko 5,4% osób korzystających z Internetu "nawiązało za jego pośrednictwem kontakt z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą, aby przedstawić swój problem zdrowotny, zarejestrować się na wizytę, poprosić o wystawienie recepty lub uzyskać dostęp do danych medycznych". Co ciekawe, według raportu Komisji Europejskiej pt. Benchmarking ICT useamong General Practitioners in Europe w 2007 roku 72% lekarzy rodzinnych korzystało w pracy z komputera, w tym 62% z nich posiadało dostęp do Internetu. Jak widać, w Polsce mamy do czynienia z niedoborem narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną oraz/lub niewielkim stopniem wykorzystania narzędzi już dostępnych.(fragment tekstu)

In this article the author presents an analysis of the current use of tools in the field of cybermedicine in polish health care units. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care units have been shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe - Final Report, www.epractice.eu/files/media/media1987.pdf.
 2. Kasztelowicz P., Internet medyczny i telemedycyna, w: Zarządzanie i  technologie informacyjne. Tom 3 - Technologie informacyjne w medycynie, red. Z. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 3. Korczak K., Koncepcja internetowej obsługi pacjenta, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.
 4. Korczak K., Opieka zdrowotna in absentia, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 29, red. W. Bojar, M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz 2010.
 5. Korczak K., Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w Polsce. Problemy i per- spektywy badań, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 53, red. W. Bojar, M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz 2011.
 6. Miah A., Rich E., The Medicalization of Cyberspace, Routledge, London 2008.
 7. Monteagudo J.L., Moreno O., ISCIII, eHealth strategy and implementation activi-ties in Portugal - Report in the framework of the eHealth ERA project, www.ehealth- era.org/database/documents/ERA_Reports/Portugal_eHealth- ERA_country_report_final_01-06-2007.pdf.
 8. Oh H., Rizo C., Enkin M., Jadad A., What Is eHealth (3): A Systematic Review of Published Definitions, "Journal of Medical Internet Research" 2005, 7(1).
 9. Sitkowski M., Lekarz w sieci, miesięcznik "Żyjmy dłużej" 5/2007.
 10. Slack W., Cybermedicine. How Computing Empowers Doctors and Patients for Better Health Care, Jossey-Bass. A Wiley Company, San Francisco 2001.
 11. Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M., Korzystanie z Internetu medycznego i  usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku, http://img.custompublish.com/getfile.php/670534.357.pyabxupqta/korzystanie 1_results_Poland_2.pdf?return=www.telemed.no.
 12. Szymaś J., Śpiewak R., Lekarski Internet, Ad Punctum, Lublin 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu