BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Telemedycyna szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia
Telemedicine - a Chance for Polish Health Care System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 232-239, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Medycyna, Ochrona zdrowia, Telemedycyna
Medicine, Health care protection, Telemedicine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie lata w polskim systemie ochrony zdrowia to czas niezwykłych prze-mian związanych przede wszystkim z reorganizacją służby zdrowia. W ramach tego jakże długiego, skomplikowanego i przyjmującego różne kierunki procesu jedną z ważniejszych kwestii wydaje się dostosowanie placówek medycznych do wzmożonego popytu na świadczenia medyczne. Świadczenia te, nie tylko ze względu na wymogi unijne, ale także ze względu na konkurencyjność na rynku medycznym oraz potrzeby świadczeniobiorców, muszą dziś charakteryzować się dostępnością, bardzo wysoką jakością, a co za tym idzie profesjonalizmem. Jednym z elementów takiego dostosowania rynku usług medycznych do potrzeb pacjentów jest wdraża-nie nadal innowacyjnych na rynku polskim rozwiązań w zakresie medycyny i implementacja technologii informatycznych w sektorze usług zdrowotnych.(fragment tekstu)

The presented paper is an attempt of describe a current situation of implementa-tion of information technologies to medical service in Poland. There are some facts of using telemedicine in public hospitals, radiology wards and clinics. There is also a de-scription of governmental health programmes and polish laws on eHealth. According to the EU regulations the standards of medical service in Poland have been changing. Innovative technologies have made medical treatment widely available. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Golińska N., Telerewolucja, "Menedżer Zdrowia", lipiec 5/2011, s.  26-29.
 2. Bukowska-Piestrzyńska A., Kształtowanie warunków realizacji strategii Zdrowie w województwie łódzkim w latach 2007-2013, w: Ekonomiczno- organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, Studia i  Materiały nr 25, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 29-41.
 3. Jamiołkowski R., Elektroniczne wykluczenie przychodni, "Menedżer Zdrowia", październik 7/2011, s. 60-62.
 4. Kwiatkowska L., Wtorek J., Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w  medycynie, w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Olsztyn 2009, s. 199-208.
 5. Majewski A., Nowoczesna pracownia RTG, "Menedżer Zdrowia", grudzień/styczeń 10/2010, s. 72-74.
 6. Majewski A., W objęciach systemów, "Menedżer Zdrowia", październik 7/2011, s. 70-74.
 7. Nyczaj K., Tajne bajty na zewnątrz, "Menedżer Zdrowia", październik 7/2011, s. 34-38.
 8. Rzychoń T., Raport: polskie przychodnie bardziej przyjazne, "Menedżer Zdrowia", listopad 8/2011, s. 58-59.
 9. Świerczyński M., Paragraf w sieci, "Menedżer Zdrowia", lipiec 5/2011, s.  50-52.
 10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, DzU nr 113, poz. 657 z 2 czerwca 2011.
 11. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 z 29 października 1997.
 12. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, DzU nr 277, poz. 1634 z 23 grudnia 2011.
 13. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, DzU nr 52, poz. 417 z 31 marca 2009.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, DzU nr 252, poz. 1697 z 29 grudnia 2010.
 15. www.csioz.gov.pl.
 16. www. ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health.
 17. www.mz.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu