BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wdrażane wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce
Implementation of Selected Information Systems in Health Care in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 240-248, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Medycyna, Systemy informatyczne
Medicine, Computer system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym założeniem działań zmierzających do informatyzacji ochrony zdrowia jest stworzenie jednego systemu, w którym będą gromadzone wszystkie informacje na temat leczenia pacjenta oraz historii choroby. Takiemu rozwiązaniu sprzyja np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1według którego placówka medyczna może prowadzić swoją dokumentację w postaci elektronicznej bądź w wersji papierowej. Obecnie istniejąca dokumentacja w jednostkach ochrony zdrowia nie jest prowadzona według jednolitych wzorców, co sprawia, że infrastruktura informacyjna jest różnorodna, brak jest przepływu informacji, a tym samym współpracy między zakładami opieki zdrowotnej.(fragment tekstu)

The information systems, created for the needs of management of medical service, should respond to the present possibilities of technological and legislative solutions. These systems have a very important role for health care policy, planning financial means for health care and monitoring health programmes. Taking this into consideration, in this paper, information systems in medical ser-vice in Poland and e-prescription system solutions in Czech Republic, Denmark, Ger-many, Norway, Sweden and Great Britain will be shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kozioł R., Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Indywidualne Konta Zdrowotne. Praktyczna realizacja idei EHR i PHR, www.ezdrowie.lodzkie.pl (16.12.2011).
  2. Kozioł R., Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia - platforma komunikacji w  opiece zdrowotnej, www.simaplus.pl (16.12.2001).
  3. Strzelecka A., Rejestr Usług Medycznych formą raportowania świadczeń zdrowotnych, w: IT w organizacjach gospodarczych, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2007.
  4. Wdowiak L., Kamiński Z., Horach A., Bojar I., Systemy informatyczne w  ochronie zdrowia. Część 2 - doświadczenia krajowe, "Zdrowie Publiczne" 2009, 119(1).
  5. Wdowiak L., Bojar I., Horach A., Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Część 3 - doświadczenia międzynarodowe w zakresie e-recepty, "Zdrowie Publiczne" 2009, 119(2).
  6. DzU 2010 nr 252, poz. 1697.
  7. DzU 2011 nr 113, poz. 657.
  8. DzU L 108 z 25.4.2007.
  9. www.kancelariajaniszewski.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu