BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zinczuk Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa
The Use of Corporate Social Responsibility Framework in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 533-544, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem korzyści jej zastosowania oraz ograniczeń wynikających z jej implementacji we współczesnym przedsiębiorstwie. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest obecnie często podejmowana w środowiskach naukowych i wśród praktyków zarządzania. Dostosowanie jej głównych zasad do prowadzonej działalności gospodarczej jest niewątpliwie obarczone pewną dozą niepewności i oporu wobec jej wdrożenia. Przełamanie różnych zastrzeżeń zależy od właściwego nastawienia organizacji i jej członków do założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sposobu przeprowadzenia zmiany wcześniej utrwalonych zasad i wartości. Wiąże się to bezpośrednio z kulturą, która mniej lub bardziej sprzyja przeprowadzeniu szeroko rozumianej zmiany organizacyjnej. Każda zmiana wywołuje bowiem opór wobec jej przebiegu i skutków. Aby móc go pokonać, należy pamiętać o skutecznym procesie komunikacji, który pozwoli na zmniejszenie niepewności wśród członków organizacji co do sensu przeobrażeń oraz skutków. Zmiany bez udziału zatrudnionych z reguły są skazane na niepowodzenie. Niezależnie jednak od wielu trudności, które w przypadku każdej transformacji są nieuniknione, warto mieć na uwadze pozytywne efekty w wymiarze etycznym, społecznym, organizacyjnym i biznesowym z zastosowania CSR w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

In this article the author describes the idea of social responsibility. Adjustment of the main principles of CSR is associated with a certain degree of uncertainty and resistance to its implementation. Overcoming objections to make sense to implement CSR in the company is dependent on the proper attitude of the organization and its members, who want to use the concept of CSR and the assumptions of the form to carry out changes in the fixed principles and values. This is directly linked to the organizational culture conducive to carrying out organizational change. Each change is associated with resistance to its progress and impact. Effective communication process should reduce uncertainty among members of the organization as to the sense of transformations and their consequences. Making changes without the participation of employees is usually doomed to failure. However, notwithstanding the many difficulties which, if any transformation is inevitable, organization should look at the positive results, which will no doubt both in the ethical, social, organizational and business through the use of CSR in the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Filek J., Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gacparski, A. Lewicka-Strzelecka, D. Miller, Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Łódź-Warszawa 1999.
 3. Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 4. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 5. Robbins P.R., Cenzo D.A. de, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 6. Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. J. Sosnowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2008.
 7. Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i działalności praktycznej kadr menedżerskich, red. G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 8. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
 9. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera Salon Manager, Warszawa 1997.
 10. Żbikowska A., Public relations, PWE, Warszawa 2005.
 11. Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008.
 12. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu