BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butlewski Marcin (Politechnika Poznańska), Grygier Paweł (Politechnika Poznańska), Maliński Przemysław (Politechnika Poznańska), Skrzypczak Dominik (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Computer Support of Systems Managing Occupational Safety and Health
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 261-268, bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Medycyna, Systemy informatyczne, System zarządzania BHP, Podejście systemowe
Medicine, Computer system, Health and safety management system, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą1 jest częścią ogólnego systemu zarządzania organizacji wykorzystywaną do opracowania i wdrożenia polityki BHP i zarządzania ryzykiem BHP. Z kolei norma PN-N-18001:20042 wskazuje również, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejście systemowe do kwestii zarządzania BHP daje możliwość osiągnięcia znacznie większych efektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale rów-nież pozwala na uniknięcie szeregu "niedogodności" postępowania niesystemowe-go, takich jak: nieporozumienia pomiędzy pracownikami i pracodawcami, brak rozumienia przez pracowników roli służb BHP oraz niski poziom przestrzegania zasad BHP na stanowiskach pracy. Jednak wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga podjęcia jednokrotnie oraz następnie podejmowania w sposób ciągły szeregu czynności, które są czasochłonne, żmudne, wymagają regularności, a jednocześnie niewskazane jest, aby podejmowane były rutynowo i bez przemyślenia.(fragment tekstu)

The following article describes the IT solutions in the field of computer-aided systems of management of occupational safety and health. Discussed are the various groups of programs as well as the functions that they should satisfy. As part of this paper, comparisons of the programs are presented in terms of functionality and applica-bility for the company for occupational safety and health.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butlewski M., Smaruj M., Analiza porównawcza metod oceny ryzyka zawodowego z punktu widzenia inżynierii ergonomicznej, w: Inżynieria ergonomiczna. Praktyka, red. E. Tytyk, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 2. Karczewski J.T., System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Gdańsk, Wyd. ODDK 2000.
 3. Kozela R., Oceń ryzyko, Atest, nr 6/2007, s. 50-51.
 4. Kozela R., Oddychaj bezpiecznie, Atest, nr 5/2007, s. 20-21.
 5. Kozela R., Ster na BHP, Atest, nr 3/2007, s. 18-19.
 6. Kozela R., Wirtualny inspektor, Atest, nr 4/2007, s. 18-19.
 7. Kozela R., Zalety i wady informatorów, Atest, nr 7, s. 20-21.
 8. Piętowska-Laska R., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności prac w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 215, Rzeszów 2004.
 9. Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 10. OHSAS 18001:2007.
 11. PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704, ze zm. w Dz.U. z  2004 r. nr 246, poz. 2468 i z 2005 r. nr 117, poz. 986).
 13. http://www.BHP1.pl/.
 14. http://www.ciop.pl/589.html.
 15. http://www.oddk.pl.
 16. http://www.tarbonus.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu