BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Identyfikacja i kształtowanie aktywności użytkowników systemu Facebook w relacjach z uczelniami w świetle badań własnych
Activity of Facebook's Users in Relationship With University Brands in the Light of Empirical Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 269-277, bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Serwis internetowy, Społeczeństwo
Web portals, Website, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego, zmiany w systemie edukacji i systemie finansowania szkolnictwa, niekorzystne czynniki otoczenia zewnętrznego, w tym głównie czynniki demograficzne, wpływają na wzrost aktywności marketingowej uczelni w Polsce. Jednym z narzędzi coraz częściej wykorzystywanych przez polskie uczelnie w działaniach marketingowych są portale społecznościowe. Autorka podejmuje temat aktywności użytkowników sieci społecznościowych w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania. Próba 4602 obserwacji wpisów polskich uczelni na tablicy Facebooka została poddana analizie w celu identyfikacji działań wywołujących największą aktywność studentów i innych sympatyków stron fanpage szkół wyższych oraz wypracowania rekomendacji dla uczelni w obszarze kształtowania relacji z interesariuszami z wykorzystaniem portali społecznościowych.(fragment tekstu)

One of the increasingly being used tools in marketing by Polish universities are social networking sites. The author takes on the activity of social network users based on the results of research. 4602 entries in the Facebook arrays of Polish universities was analyzed to identify the actions that result in the most active feedback received from students and other supporters of the universities' fanpages. The aim was to develop recommendations for high schools how to use social networks to build relationships with stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drapińska A., Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami, "Marketing i Rynek", 2008/12.
 2. Boyd D.M., Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholar-ship, "Journal of Computer-Mediated Communication", Vol. 13, Issue 1, 2007.
 3. Dweyer R., Schurr P.H., Oh S., Developing Buyer-Seller Relations, "Journal of Marketing", 51 (April), 1987.
 4. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 5. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 6. Liljander R., Customer - relationship levels - from spurious to true relationships, "Journal of Services Marketing" 2002, Vol. 16, No. 7, s.  595-596.
 7. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Payne A., Christopher M., Clark M., Peck H., Relationship marketing for competitive advantage, Butterwoth-Heinemann, Oxford 1998.
 9. Piskorski M.J., Networks as covers: evidence from business and social on- line networks, Harvard Business School, OMT 10624, 2009, s. 27.
 10. Podolny J.M., A Status Based Model of Market Competition, "American Journal of Sociology", Vol. 98, No. 4 (January 1993), s. 829-872.
 11. Podolny J.M., Networks as the Pipes and Prisms of the Market, "American Journal of Sociology" 107, No. 1 (July 2001), s. 33-60.
 12. Stuart T.E., Hoang H., Hybels R.C., Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures, "Administrative Science Quarterly", 1999.
 13. http://tech.wp.pl; http://www.komputerswiat.pl; http://www.crn.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu