BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P.
Tytuł
Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej : propozycja pomiaru
Institutional Integration in the European Union : Suggestion for Measurement
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 17-33, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Przemiany instytucjonalne, Struktura instytucjonalna
Globalization, Economic integration, Institutional transformation, Institutional structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
(...) celem niniejszej analizy jest sformalizowana ocena zjawiska integracji instytucjonalnej w odniesieniu do porządku gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Wszelkie próby pomiaru zjawisk o charakterze instytucjonalnym wiążą się z kluczowymi problemami metodycznymi odnoszącymi się do kwantyfikacji zjawisk, których istotą jest ich jakościowa natura i wielowymiarowy charakter. W związku z tym w niniejszym badaniu wykorzystano powszechnie uznane narzędzia analizy taksonomicznej. (fragment tekstu)

The last decade has been a period of accelerated integration in Europe. A tangible manifestation of this was the biggest ever enlargement of the EU in 2004 and its next enlargement in 2007. Therefore the aim of this study is a formalized empirical evaluation of the phenomenon of integration in the case of EU countries in the sphere of economic institutional order in the first decade of the twentieth century. Because of the fact that institutional systems should be treated as multidimensional phenomena, in this study generally recognized taxonomic tools were used - a hierarchical classification method, which made it possible to obtain some homogeneous subsets of countries classified on the basis of institutional system similarities in each year. The study was based on annual data from the period 2000-2008 for 27 countries that are members of the EU. It made it possible to capture a period of four years before and four years after the biggest enlargement of the EU. The main research problem of this study amounted to the question: whether in the analyzed period one can speak about the process of growing similarities in the sphere of institutional order in case of so called old and new EU member states? The study confirms the existence of integration processes in relation to economic governance and institutional order. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardagna S., Lusardi A., Explaining International Differences in Entrepreneurship: the role of Individual Characters and Regulatory Constraints, NBER Working Papers Series, Working Paper 14012, 2008, May.
 2. Atkinson R.D., Correa D.K., The 2007 State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States, Kauffman Foundation, "The Information Technology and Innovation Foundation" 2007, February.
 3. Balcerzak A.P., Państwo w realiach "nowej gospodarki". Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 4. Balcerzak A.P., Structure of Financial Systems and Development of Innovative Enterprises with High Grow Potential, Global Challenges and Politics of the European Union - Consequences for the "New Member States", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 59, red. M. Piotrowska, L. Kurowski, Wrocław 2009.
 5. Balcerzak A.P., Wpływ działalności regulacyjnej państwa w obszarze kreowania ładu konkurencyjnego na rozwój nowej gospodarki, [w:], Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2009.
 6. Balcerzak A.P., Rogalska E., Government's Effectiveness in Creating Institutional Conditions for Entrepreneurship in Central and Eastern Europe in the Years 2004-2010, [w:] Policies for Improving Growth Potential: International Perspective, red. A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 7. Doing Business 2011. Making Difference for Entrepreneurs, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington 2010.
 8. Gwartney J, Hall J., Lawson R., Economic Freedom ofthe World 2010 Annual Report, Fraser Institute 2010.
 9. Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 10. North D.C., Economic Performance through Time, "American Economic Review" 1994, vol. 84, No. 3.
 11. North D.C., Institutions, Transactions Cost and Productivity in The Long Run, Economic History 9309004, Ecin WPA, 1993, http://ideas.repec.org/e/prio11.html (28.03.2007).
 12. Okoń-Horodyńska E., Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 13. Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 14. Pietrucha J., Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 15. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998
 16. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 17. Stel A., Storey D., Thurik A., The Effect of Business Regulations on Nascent and Young Business Entrepreneurship, "Small Business Economics" 2007, vol. 28, No. 2, s. 171-186.
 18. Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 19. Williamson O., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, vol. XXXVIII, September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu